Psykologutdanning i utlandet

Her finner du informasjon om psykologistudier i andre land.

Utdanning i utlandet

Psykologforeningen får mange spørsmål fra personer som ønsker å studere psykologi i utlandet. Det viktigste spørsmålet er hvorvidt en utdannelse i psykologi tatt i et annet land, ved et bestemt universitet i dette landet, eller et bestemt program ved dette universitet, vil gi grunnlag for norsk autorisasjon som psykolog (eventuelt lisens som psykolog)?

Det kan vi i hovedsak ikke gi noe svar på fordi:

Det er  Helsedirektoratet, Divisjon for kompetanse og personell.  som er ansvarlig for å gi norsk autorisasjon for psykologer (og andre helsepersonellgrupper). Det er derfor bare de som kan svare på slike spørsmål.

Den norske utdanningen

I Norge er det politisk besluttet hvor mange psykologer de ulike universitetene skal utdanne, og disse utdanningsplassene er finansiert av staten. Det innebærer at når man er tatt inn som student i profesjonsutdanningen/psykologstudiet, har universitetet ansvar for å sørge for at en får den nødvendige teoretiske undervisningen og den veiledede praksisen en skal ha for å kunne bli autorisert som psykolog i Norge.

I mange land der utdanning av psykologer er lagt opp som BA + MA med praksis etter MA, er det ikke nødvendigvis slik at utdanningsinstitusjonen tar ansvar for at studenten får den praksisen en skal ha, og i noen land er det vanskelig å finne praksisplasser som gir kvalitetssikret veiledning. Det kan derfor bli vanskelig og tidkrevende å skaffe seg den praksis som er nødvendig for å kunne søke om autorisasjon som psykolog i Norge.

Utdanning i Danmark eller Sverige

De som har tatt ”Kandidatstudiet” i Danmark kan søke Helsedirektoratet om lisens til å praktisere i Norge. Deretter søkes det om autorisasjon hos Helsedirektoratet. De som har tatt ”Psykologprogrammet” i Sverige og gjennomført praksisopplæring i Sverige (PTP) kan søke Helsedirektoratet om autorisasjon til å praktisere i Norge

Kandidater med dansk psykologutdanning kan rett etter studiet praktisere som klinisk psykolog i Danmark uten dansk autorisasjon. Kandidater med svensk utdanning har ikke mulighet til å praktisere som psykolog i Sverige uten svensk godkjenning/legitimation.

De med dansk utdanning har rettigheter etter EØS-regelverket, og Helsedirektoratet er forpliktet til å innvilge en prøveperiode (lisens) dersom utdanningen vurderes å lede til det samme type yrke som psykolog i Norge. Siden svenske myndigheter har regulert yrket annerledes enn Danmark, har de med utdanning fra Sverige ikke rettigheter etter EØS-regelverket før de har gjennomført praksisopplæring i Sverige (PTP). Da kan man eventuelt oppnå autorisasjon eller prøveperiode med midlertidig lisens i Norge.

Nordisk overenskomst ble avviklet 1. februar 2020, og autorisasjonssøknader fra nordiske søkere behandles etter EØS-regelverket på lik linje med søkere fra land med utdanning fra EU, EØS og Sveits.  

Følgende universiteter i Danmark tilbyr psykologutdannelse:

Følgende universiteter i Sverige tilbyr psykologutdannelse:

Utdanninger fra andre land enn Norden

Hovedregelen når Helsedirektoratet vurderer søknader er at utdanningen ikke må være «vesentlig forskjellig fra norsk cand.psychol.-utdanning» /utdanningen vurderes «som jevngod med norsk cand.psychol.- utdanning jf. helsepersonelloven § 48 tredje ledd bokstav a».

Denne vurderingen gjøres ikke av Norsk psykologforening, men av Helsedirektoratet.

ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)  har på sine nettsider oversikt over studiemuligheter innen psykologi i en rekke land.

Storbritannia/USA

Disse landene har solide psykologutdanninger, men det er viktig at du er klar over at alle psykologiutdanninger ikke nødvendigvis er psykologutdanninger i norsk forstand. Du må selv vurdere hvilke utdanninger som matcher den norske psykologutdanningen.

I Storbritannia er det The British Psychological Society som har vært ansvarlig for å forvalte psykologutdanningene som fører til «Doctorate in Clinical Psychology» (tittel DClinPsy),  gå til informasjon på organisasjonens nettside.   Her kan du finne oversikt over universiteter som tilbyr denne utdanningen.

Det vil i praksis være utdanningene i «Clinical Psychology» og «Councelling Psychology» som er nærmest den norske psykologutdanningen.

NB! Du må også her selv forsikre deg om at utdanningen er tilsvarende og på nivå med den norske profesjonsutdanningen for psykologer.

Hva med EuroPsy?

EuroPsy er en utdanningsstandard som er utviklet i et samarbeid mellom de europeiske psykologforeningene (EFPA). En kan si at standarden (5 års utdanning og ett års veiledet praksis) tilsvarer den norske psykologutdanningen, men den gjelder imidlertid også for psykologutdanninger som ikke samsvarer med den norske cand. psychol.- tittelen (eks. MA i arbeids- og organisasjonspsykologi).

EuroPsy er altså ikke en offisiell sertifisering, og den underordnes nasjonale regelverk som regulerer psykologtittelen. Det vil si at for å praktisere i et annet land, må man likevel søke i det landet om autorisasjon eller lisens til å praktisere.

Språkkrav (for de som ikke har norsk som førstespråk)

Det er arbeidsgivers plikt å sørge for at psykologen som de ansetter har nødvendige språkkunnskaper til å kunne fungere forsvarlig som psykolog.

Den norske psykologrollen

Som autorisert psykolog i Norge får du en beskyttet tittel. I Norge har du selvstendig behandlingsansvar og rett til å sette diagnoser. Helsepersonelloven pålegger psykologen et eget ansvar for at den helsehjelp som hun/han yter er faglig forsvarlig.

I mange andre land er ikke psykologen selvstendig behandler, men legens medhjelper. Denne myndige og selvstendige posisjonen du har i Norge er uvanlig i en internasjonal sammenheng, og er årsaken til at det kan være vanskelig å få godkjenning i Norge for utenlandske utdanninger.

Utlandet eller ikke?

Det finnes både fordeler og ulemper ved å studere psykologi i utlandet. Mange vil synes at en utdannelse og et studieopphold i utlandet er en positiv erfaring. Du vil kunne bli presentert for mange nye og lærerike perspektiver. Samtidig bør du være oppmerksom på en eventuell omstillingsprosess når du skal starte i arbeid i Norge.

Det vil være en mulighet for at ditt utenlandske universitet har andre fokusområder enn det som vil være hovedtendensen innenfor den norske utdanningen. I tillegg vil det være nødvendig å sette seg godt inn i reglene for godkjenning og autorisering av psykologer i Norge, og det kan hende at du må ta enkelte emner eller deler av den norske utdanningen på nytt.

Andre spørsmål?

Dersom du har spørsmål om utdanning i utlandet som ikke er blitt besvart etter å ha lest gjennom det overstående, kan du ta kontakt med Psykologforeningen via e-post på:  eva@psykologforeningen.no

Les om vår politikk for utenlandsstudenter som ønsker å bli psykolog i Norge.

Emneord: utdanning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.