Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen psykologi

Fagorganet er opprettet av Universitets- og høgskolerådet for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor psykologifeltet.

Institutt for psykologi ved Universitetet i Tromsø er pr. dags dato vert og administrasjon for fagorganet, og spørsmål ang. rådet kan rettes til  nso@student.no  (Norsk Studentorganisasjon) eller  post@psyk.uit.no  (Institutt for Psykologi, UiT).

Fagorganet består til sammen av ti representanter: Åtte universitets- og to studentrepresentanter. Hvert av de fire universitetene som tilbyr profesjonsutdanningen sitter med to representanter hver. Disse representerer henholdsvis faglig og administrativ ledelse ved de respektive institutt/fakultetene.

Fagorganet skal, etter anmodning fra de aktuelle universitetene eller fra Universitets- og høgskolerådet, gi råd i overordnede faglige og fagpolitiske spørsmål.

Eksempler på rådets oppgaver er:

  • Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse, særlig forskerutdanning, studenttallsutvikling, faglig utvikling, kvalitet og kvalitetssikring.
  • Bidra til å styrke det internasjonale samarbeidet og internasjonalisering innenfor fagområdet.
  • Ha god kontakt med brukersektoren og arbeids- og næringslivet.
  • Følge opp utviklingen i bruk av nasjonal karakterskala slik at den blir i samsvar med departementets føringer.
  • Følge opp arbeidet med vitenskapelig og kunstnerisk publisering og formidling.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.