Fakta om psykiske lidelser

Hva er psykiske plager og lidelser?

Psykiske lidelser er psykiske plager med en intensitet som gjør at de kan diagnostiseres i henhold til ICD-10 .

Skillet mellom lettere psykiske lidelser og alvorlige psykiske lidelser er ikke godt faglig etablert i detalj. Enkle fobier, andre avgrensede angstlidelser, lettere til moderate depresjoner, lettere spiseforstyrrelser, lettere ruslidelser m.m. defineres som lettere psykiske lidelser.

Eksempler på diagnoser kan være depresjon , angst eller psykotiske tilstander .

Hvem og hvor mange rammes?

Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet. De vanligste lidelsene er angst og depresjon.

Hvem som rammes er avhengig av flere faktorer. For eksempel er det flere med psykiske helseproblemer i grupper med lav inntekt og utdannelse. Utslagsgivende er også høyt alkoholforbruk. For kvinner er fysisk inaktivitet forbundet med økt risiko for å utvikle større psykiske plager. (Helse- og levekårsundersøkelsen,1998).

"

Om lag halvparten av den norske befolkningen får en psykisk lidelse/plage i løpet av livet.

"

Gå til mer generell informasjon om psykiske lidelser:

Barn og unge

Psykiske plager og lidelser er i følge Folkehelseinstituttet det viktigste helseproblemet blant barn og unge.

Cirka 7–8 prosent (omkring 70 000) mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

"

Omkring 70 000 mellom 3 og 18 år har en psykisk lidelse som bør behandles.

"

Internasjonalt

I følge Verdens helseorganisasjon har cirka 20 prosent verdens barn og voksne en eller annen form for psykisk problem (mental disorder or problem).

Hva kan psykologen gjøre?

Behandlingen av psykiske sykdommer og plager varierer med type lidelse og graden av plager. Først og fremst benyttes ulike former for samtaleterapi og medikamenter. Folk flest ønsker behandling av psykolog fremfor medisinering. Det viser blant annet artikkelen  The case for psychological treatment centres i British Medical Journal 2006.

Hva koster psykiske lidelser det norske samfunnet?

Psykiske lidelser koster årlig samfunnet cirka 70 milliarder kroner bare i trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. (Kilde:  Helse- og omsorgsdepartementet: Prop. 1 S (2012–2013), kap. 764, side 187, 1. kolonne, avsnitt tre )

En fjerdedel av de 900 000 personene i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidsstyrken, gjør det hovedsakelig på grunn av psykiske plager.

Det går an å forebygge

Les Folkehelseinstituttets rapport «Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv» , som er den første omfattende rapporten om psykiske lidelser i Norge.

Rapporten beskriver utbredelsen av de ulike psykiske lidelsene på ulike alderstrinn, sårbarhetsfaktorer, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser, samt dokumenterer de viktigste konsekvensene av psykiske lidelser for det norske samfunnet, og drøfter behandling i et folkehelseperspektiv.

Regjeringens politikk

Angst, depresjon, bipolar

Last ned informasjon fra Rådet for psykisk helse

barnevernet.no finner du kunnskap og statistikk om barnevernet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.