Emosjonssosialisering på norsk

Barn med tegninger foran ansiktet

Foto: Shutterstock

Emosjonssosialisering har vært lite forsket på her til lands. I en ny studie ser vi på sammenhengen mellom foreldres emosjonssosialisering og barnas emosjonsforståelse og atferdsvansker.

De siste fem-seks åra har psykolog Evalill Bølstad Karevold ledet et prosjekt ved Universitet i Oslo (UiO) som evaluerer effekten av den norske versjonen av det australske foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids (TIK). Siden den første pilotstudien av TIK ble gjennomført i kjelleren på Psykologisk Institutt ved UiO, har prosjektet nå vokst til flere studier: En større norsk effektivitetsstudie, en norsk studie knyttet til foreldre av spedbarn i BUP, en studie av TIK i norske FUS-barnehager og en TIK studie i norske skoler.

Teoretisk har TIK sine røtter i emosjonssosialiseringslitteraturen. Emosjonssosialiseringslitteraturen fyller en knapp hyllemeter i utviklingspsykologien, side om side med større disipliner som tilknytningspsykologi og temperamentsforskning.

Hvordan lærer barn om følelser gjennom samspill med foreldrene?

Internasjonalt har man forsket på emosjonssosialisering i mer enn 20 år. I en nå klassisk review-artikkel oppsummerte Eisenberg, Cumberland, and Spinrad (1998) status på feltet og etablerte en standard operasjonalisering av emosjonssosialisering. Ifølge modellen til Eisenberg og medarbeidere lærer barn om følelser gjennom samspill med foreldre på tre måter: 1) gjennom foreldres reaksjoner på barns følelser, 2) gjennom samtaler om følelser i familien, og 3) gjennom måten foreldre selv utrykker egne følelser på.

I tillegg sosialiseres barn og unge inn i en verden av følelser gjennom møter med andre voksne (for eksempel lærere), jevnealdrene og gjennom kulturen de vokser opp i. Kinesiske barn er for eksempel litt flinkere på å forstå skjulte følelser, antagelig fordi det å skjule følelser er en viktig sosial ferdighet i kinesisk kultur (Tang et al., 2018). Mars-nummeret av Developmental Psychology  ble viet til emosjonssosialisering, 20 år etter Eisenberg og medarbeideres (1998) opprinnelige artikkel.

Nytt på nytt i Norge

Psykologiske trender kommer og går. Følelser er ikke nytt, men emosjonsfokuserte psykologiske tilnærminger er litt i vinden om dagen. Her til lands har Institutt for psykologisk rådgivning gjort en formidabel jobb med å sette følelser på Norges-kartet, med blant annet videoer på nettet , kurs og konferanser. Følelser har også fanget folks oppmerksomhet gjennom populærvitenskapelige bøker. For ett par år siden kom John Gottman (1997) sin bok Heart of Parenting ut på norsk med tittelen Hjerteforeldre . Boka finnes nå også tilgjengelig som et online-kurs . I boka beskriver Gottman og medarbeidere sin forskning i familielabben, samt et foreldreveiledningsprogram basert på ideen om emosjonsveiledning.

Den australske psykologen Sophie Havighurst (2007) lot seg på slutten av 90-tallet inspirere av boka til Gottman, og utviklet sammen med Ann Harley det evidensbaserte, forebyggende foreldreveiledningsprogrammet Tuning in to Kids (TIK). TIK har i likhet med Gottman’s foreldreveiledningsprogram som mål å lære foreldre emosjonsveiledning . Sophie jobbet inntil nylig noen år i Norge, og det norske flagget figurerer derfor i bakgrunnen i den australske onlineversjonen av TIK som ble lansert for noen uker siden. Litt stas for oss nordmenn det, gitt!

Emosjonssosialisering, emosjonsforståelse og atferdsvansker

artikkelen vi nylig publiserte i Scandinavian Journal of Psychology, fant vi – i tråd med emosjonssosialiseringsteorien – at det også her til lands er en sammenheng mellom foreldres selvrapporterte emosjonssosialiseringsstrategier (målt med CCNES; Coping with Childrens Negative Emotions Scale; Fabes, Eisenberg, & Bernzweig, 1990) og barnets emosjonelle forståelse (målt med TEC; Test of Emotion Comprehension; Pons & Harris, 2000). Hoved- og masteroppgavestudenter ved UiO hjalp til med datainnsamlingen.

"

Jo mer oppfordring til å snakke om følelser, jo bedre forstår barna følelser.

"

I vårt lille normalutvalg på 40 norske barn ser det ut til å være en positiv sammenheng mellom det at foreldre oppfordrer barna til å snakke om vanskelige følelser og emosjonsforståelse. Jo mer oppfordring til å snakke om følelser, jo bedre forstår barna følelser. Oppfordring til å snakke om følelser hadde ikke en direkte effekt på barnets atferdsvansker, men en svak indirekte effekt via barnets emosjonsforståelse. Oppfordring til å snakke om følelser så altså ut til å øke emosjonsforståelsen, som igjen var relatert til en reduksjon i atferdsvansker hos barna.

Det at foreldre ble veldig frustrert eller opphisset i møte med barns negative følelser (ved for eksempel å bli sint på barnet når barnet gråter) hadde derimot en direkte, forverrende effekt på barnets atferdsvansker. Jo mer frustrasjon i møte med barnets frustrasjon, jo mer atferdsvansker hadde barnet. Vi kan ikke si noe om årsak og virkning her, da dette var en kryss-seksjonell studie. Oppsummert støtter resultatene emosjonssosialiseringsteorien. Også i de norske familiene vi undersøkte var det en sammenheng mellom foreldres emosjonssosialiseringsstrategier og barns emosjonsforståelse og atferdsvansker.

Referanser

Eisenberg, N., Cumberland, A., & Spinrad, T. L. (1998). Parental socialization of emotion. Psychological Inquiry, 9(4), 241-273.

Fabes, R. A., Eisenberg, N., & Bernzweig, J. (1990). Coping with children’s negative emotions scale (CCNES): Description and scoring. Tempe, AZ: Arizona State University.

Gottman, J. M., & Declaire, J. (1997). Raising an emotionally intelligent child The heart of parenting. New York: SImon & Schuster.

Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2007). Tuning in to Kids: Emotionally intelligent parenting program manual. Melbourne, Australia: University of Melbourne.

Pons, F., & Harris, P. L. (2000). Test of emotion comprehension: TEC. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

Tang, Y., Harris, P. L., Pons, F., Zou, H., Zhang, W., & Xu, Q. (2018). The understanding of emotion among young Chinese children. International Journal of Behavioral Development, 42(5), 512-517. doi:10.1177/0165025417741366

Evalueringer av TIK programmet:

Edrissi,. F., Havighurst, S.S., Aghebati, A., Habibi, M., & Arani, A.M. (2019). A pilot study of the Tuning in to Kids parenting program in Iran for reducing preschool children's anxiety. Journal of Child and Family Studies.

Havighurst, S. S., Wilson, K. R. Kehoe, C. E. & Harley, A. E. (2019). Dads Tuning in to Kids: A Randomized Controlled Trial of an Emotion Socialization Parenting Program for Fathers. Social Development.

Havighurst, S.S. & Kehoe, C.E. (2017). The role of parental emotion regulation in parent emotion socialization: Implications for intervention, in Deater-Deckard, K. & Panneton, R.K. (Ed.s), Parenting Stress: Adaptive and Maladaptive Consequences for Developmental Well-Being of Children. Springer: New York.

Meybodi, F.A., Mohammadkhani, P., Pourshahbaz, A., Dolatshahi, B., & Havighurst, S.S. (2017). Reducing Children’s Behavior Problems: A Pilot Study of Tuning in to Kids in Iran. Iranian Rehabilitation Journal, 15, 3, 1-7.

Duncombe, M. E., Havighurst, S. S., Kehoe, C. E., Holland, K. A., Frankling, E. J., & Stargatt, R. (2016). Comparing an Emotion-and a Behavior-Focused Parenting Program as Part of a Multsystemic Intervention for Child Conduct Problems. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 43(4), 749-760.

Wilson, K.R., Havighurst, S. S., Kehoe, C. E., & Harley, A. E. (2016). Dads Tuning in to Kids: Preliminary Evaluation of a new parenting program for fathers, Journal of Family Relations 65, 4, 535-549.

Havighurst, S. S., Kehoe, C. E., Harley, A. E., & Wilson, K. R. (2015). Tuning in to Kids: An emotion focused parenting intervention for children with disruptive behaviour problems. Child and Adolescent Mental Health, 41-50.

Havighurst, S. S., Duncombe, M. E., Frankling, E. J., Holland, K. A., Kehoe, C. E., & Stargatt, R. (2015). An emotion-focused early intervention for children with emerging conduct problems. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(4), 749-760.

Havighurst, S. S., Kehoe, C. E., & Harley, A. E. (2015). Tuning in to Teens: Improving parental responses to anger and reducing youth externalizing behavior problems. Journal of Adolescence, 42, 148-158.

Kehoe, C. E., Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2015). Somatic complaints in early adolescence: The role of parents’ emotion socialization. Journal of Early Adolescence, 35(7), 966-989.

Kehoe, C. E., Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2014). Tuning in to Teens: Improving parent emotion socialization to reduce youth internalizing difficulties. Social Development, 23(2), 413-431.

Lauw, M. S. M., Havighurst, S. S., Wilson, K., Harley, A. E., & Northam, E. A. (2014). Improving parenting of toddlers’ emotions using an emotion coaching parenting program: A pilot study of tuning in to toddlers. Journal of Community Psychology, 42, 2, 169-175.

Wilson, K. R., Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2014). Dads Tuning in to Kids: Piloting a new parenting program targeting fathers’ emotion coaching skills. Journal of Community Psychology, 42(2), 162-168.

Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2013). Tuning in to Kids: Emotion coaching for early learning staff. Belonging: Early Years Journal, 2(1), 22-25.

Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., Kehoe, C., Efron, D., & Prior, M. R. (2013). “Tuning into Kids”: Reducing young children’s behavior problems using an emotion coaching parenting program. Child Psychiatry & Human Development, 44(2), 247-264.

Duncombe, M. E., Havighurst, S. S., Holland, K. A., & Frankling, E. J. (2012a). The contribution of parenting practices and parent emotion factors in children at risk for disruptive behaviour disorders. Child Psychiatry and Human Development, 43, 715-733.

Duncombe, M. E., Havighurst, S. S., Holland, K. A., & Frankling, E. J. (2012b). Psychometric evaluation of a brief parent- and teacher-rated screen for children at risk of conduct disorder. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 12, 1-11.

Wilson, K. R., Havighurst, S. S., & Harley, A. E. (2012). Tuning in to Kids: An effectiveness trial of a parenting program targeting emotion socialization of preschoolers. Jnl of Family Psychology, 26(1), 56-65.

Sanson, A. V., Havighurst, S. S., & Zubrick, S. R. (2011). The science of prevention for children and youth. Australian Review of Public Affairs, 10(1), 79-93.

Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., Prior, M. R., & Kehoe, C. (2010). Tuning in to Kids: Improving emotion socialization practices in parents of preschool children – findings from a community trial. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 51(12), 1342-1350.

Havighurst, S. S., Wilson, K. R., Harley, A. E., & Prior, M. R. (2009). Tuning in to kids: An emotion-focused parenting program - initial findings from a community trial. Journal of Community Psychology, 37(8), 1008-1023.

Havighurst, S. S., & Downey, L. (2009). Clinical reasoning for child and adolescent mental health practitioners: the mindful formulation. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 14(2), 251-271.

Havighurst, S. S., Harley, A., & Prior, M. (2004). Building preschool children's emotional competence: A parenting program. Early Education and Development, 15(4), 423-448.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.