Tør vi lytte til brukernes drømmer?

Martin Luther King. Foto:YAY Micro

Med undertittelen ”I have a dream…” settes stemningen på Erfaringskonferansen 2010. Konferansen, som gikk av stabelen i Trondheim 15.-16. september, arrangeres av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, og med erfaring mener man brukererfaringer.

Kommentér denne bloggteksten

Sunniva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud, tar utfordringen i sitt åpningsinnlegg og er ikke snauere enn at hun viser oss selveste Martin Luther King på YouTube på storskjerm. Ørstavik følger opp og sier ”Alt starter med en klin kokos, sprø drøm. Hvorfor prøver vi å stoppe de stemmene som har en drøm?” Og hun snakker om kunnskap. ”Brukerkunnskap handler om annerledes kunnskap, og vi trenger annerledes kunnskap. Men helsevesenet er en versting i å ta inn annerledes kunnskap fordi vi har så lange utdanninger og mye kunnskap selv. Er vi klare for å tro at en person med en psykisk lidelse vet bedre hva han trenger av hjelp enn en med 10 års utdanning i å hjelpe?”

Målfrid J. Frahm Jensen

Målfrid J. Frahm Jensen

Neste taler er Målfrid J. Frahm Jensen . Lyriker, forfatter, pasient og pårørende. Innlegget er sterkt og vakkert, klumpen lurer i halsen og jeg får tårer i øynene. Målfrid snakker om relasjoner. Medbestemmelse, medansvar, medmenneske. Tid, tillitt og trygghet. Hun sier noe om hva som hjelper. Noe handler om behandlingen: kontinuitet, forutsigbarhet, oppfølging og fleksibilitet. Men også om det som er viktig i livet: god ektefelle, gode familierelasjoner, skrive dikt, motorsykkelturer og en meningsfull fritid. Hele mennesket. Hun avslutter med å sitere Helen Keller ”Om du ikke ser mennesket, men bare handikappet, hvem er da handikappet?”

I pausene blir jeg kjent med nye mennesker. Jeg treffer Halvor Bruun. Han er ansatt ved Erfaringskompetanse og holder foredrag om tema brukererfaringer og vendepunkt. Jeg forteller om Psykologforeningens hovedsatsningsområde, og spør han hva han mener er viktig når lavterskeltilbud skal etableres i kommunene. Halvor vektlegger aktivitet og arbeid. Innenfor den tradisjonelle tankegangen blir brukerne altfor passive mottakere av tjenester. Man må få frem ressursene. Han har tro på aktivitetshus der man gjennomfører en arbeidsorientert dag, og et sted for å bygge nettverk.

Han er også opptatt av at aktivitetshusene er tilpasset menn. Det er ikke slik at alle liker å hekle eller male følelsene sine. Myten om at mennesker med psykiske lidelser er veldig ekspressive eller kreative vil han ha seg frabedt. Tvert imot ønsker de fleste å komme seg ut i jobb, betalt jobb. Dette med jobb er så viktig, sier Halvor, fordi det løfter deg ut av fattigdom og det gir deg identitet. Når man er på en fest, så er det naturlig at folk spør deg hva du gjør, da sier Halvor at han jobber ved Erfaringskompetanse, og det synes folk er spennende. Halvor mener videre at kommunen og spesialisthelsestjenesten må samarbeide! Det viktigste er brukerens ve og vel, og at det er best mulig kompetanse rundt hvert enkelt menneske. Halvor sier at han har vært heldig, fordi han hadde fleksible behandlere.

Halvor Bruun og Trude Kjelgren

Halvor Bruun og Trude Kjelgren

Trude Kjelgren fra Stange er også her, og henne kjenner jeg fra før. Hun er nestleder i Mental Helse i Stange. Trude mener at de psykiske helsetjenestene må komme mer på hjemmebane. Selv om man trenger behandling, kan dette gjøres hjemme. Hun tror alt som kan skje hjemme er sunt, der kan man øve seg på å takle sitt faktiske liv. Hun har også tro på tanken om å ta vare på hele familien. På institusjonen er pasienten i fokus. Hun mener at man heller bør møte hele familien i hjemmet, og bli kjent med dem på sin arena. Hun hadde ønsket et mer tilpasset tilbud, mer etter brukerens ønsker og behov. Hun skulle ønske hjelpeapparatet kunne tørre å tenke utenom det vanlige, tenke mer kreativt. Spørre brukeren hva de har behov for. Terapi er viktig, men hvordan den ser ut kan være mye mer mangfoldig enn det er i dag. Dessuten kan et godt samarbeid mellom fagperson og bruker være god terapi i seg selv. Trude forteller at hun selv har hatt gode erfaringer med psykisk helsevern. Hun sier at hun har vært heldig, og møtt terapeuter som kan det med brukermedvirkning.

Innleggene på konferansen spenner fra sterke innlegg der brukerhistorier er i fokus, til foredrag av fagfolk om organiseringen av tilbud på brukernes arena. Kulturelle innslag får vi i pauser og om kvelden. Inntrykkene er mange. Erfaringskonferansen er noe mer enn en konferanse. Den rører ved deg, gir deg klump i halsen, tårer i øynene, vekker latter, undring, vantro og håp. Den er en opplevelse, en følelsesmessig reise mellom sterke historier til ukuelige drømmer. Unn Hammervold holder på første dag innlegg om brukererfaringer etter innleggelse med tvang. Det er mange historier om vonde opplevelser. Og noen om hva som hjalp: fletting av hår, å få servert honning og melk, stryking over kinn, samtaler på sengekanten.

Håper jeg ser dere alle på neste års konferanse.

Hørt under konferansen:

”Den beste medisin for et menneske, er et annet menneske”

Jens Meinich (Fra Målfrids foredrag)

barn
skulle drikke
kjærlighet
av bunnløse beger
hvor og når
de var tørste

barn
skulle hatt
et beger kjærlighet
for hånden
alltid

som voksen
er jeg ennå
tørst

Målfrid J Frahm Jensen ,fra diktsamlingen "Livets bølger", 2003

Kommentarer

Emneord: brukere , førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.