God på barnemedvirkning

To gutter som rekker tunge. Foto: YAY Micro

Hjemme hos oss elsker vi barnehagen vår. Og Astrid, min datter på 4 år, elsker Laila. Laila er assistent på Astrids avdeling og har vært favoritt voksenperson fra dag én. Jeg er overbevist om at det er fordi Laila er god på barnemedvirkning.

Astrid er en jente som er nokså kresen i sine valg av voksne, og gir seg ikke hen til hvemsomhelst. Jeg ble derfor utrolig rørt da Laila fortalte meg om en dag da hun og noen av barna hadde satt seg i sofaen for å lese bok. Astrid hadde krøpet godt inntil Laila, sett på henne og sagt: ”Du Laila, jeg elsker deg!”. Hva er det som er så spesielt med Laila?

Mange tror kanskje at dette med barns medvirkning handler om at barn skal bestemme, men for meg handler det om mye mer enn det”. Jeg møter Reidun Johansen, styrer i barnehagen vår, Hempa barnehage på Hamar. Reidun synes barns medvirkning er et spennende tema og er glad for at det ble satt mer på dagsorden da ny rammeplan for barnehagene kom i 2006. ”Barns medvirkning handler om hvordan vi voksne er i møte med barn” sier Reidun videre. ”De voksne skal ha respekt for barna, lytte, være til stede og høre det de kommer med.” Hun forteller at dette kan være en kjempeutfordring, fordi alle barna har krav på å bli hørt, ikke bare de med de tydeligste stemmene. Dette gjelder de fremmedspråklige, de minste barna, og de barna som noen ganger har en atferd som kan vekke motvilje hos de voksne. Man må se det som er bra med den enkelte, og Reidun synes de har blitt flinke i Hempa til å møte alle barn med respekt, uansett.

Fra venstre: Maria, Laila og Astrid.

”Så hvorfor er egentlig barnemedvirkning så viktig? Etter å ha snakket med Reidun skjønner jeg at dette er det mest grunnleggende vi kan gi barna våre. ”Å bli respektert og tatt på alvor for den man er bygger selvtillitt, man føler at man betyr noe og at man er noe verdt” sier hun. ”Det er godt for unger å føle seg likt, betydningsfulle og at det de kommer med blir tatt på alvor. Med de minste kan nærhet, kos og omsorg vise at man setter pris på og anerkjenner barnet, selv om det ikke er så mye ord.” Dette synes jeg er godt å høre, både som psykolog og mor. Å gi unger en trygghet i seg selv vet vi er viktig for all videre utvikling. Når barn blir møtt med respekt utvikler de også selvrespekt.

Barns medvirkning i barnehagen skjer altså hele tiden i de voksnes samspill med barna, og kan ikke strømlinjeformes gjennom bestemte metoder. Hvordan vet man da at man lykkes med barnemedvirkning? Reidun har et klart svar på det ”Ungene gir deg tilbakemelding på dette”, sier hun ”De vil være sammen med deg, søker kontakt og ønsker å formidle noe til deg. Unger er ærlige og spontane og viser hvem de merker at bryr seg om dem.” Som leder må Reidun sørge for å sette av tid til å reflektere over temaet i personalgruppa. Hva begrepet betyr og hvordan man kan gjøre det i hverdagen. Ut fra de tilbakemeldingene som barna gir, må de voksne reflektere rundt sin egen rolle, og på denne måten utvikle sin væremåte i møte med barna.

Nå vet jeg hva som er så spesielt med Laila. Hun er god på barnemedvirkning. Ikke fordi hun lar barna bestemme alt, eller bare gjøre som de selv vil. Laila er god på barnemedvirkning fordi hun får Astrid og alle de andre barna til å føle seg verdsatt og betydningsfulle. Og når Astrid sier til Laila at hun elsker henne, så ser Laila på Astrid og sier ”og Astrid, jeg elsker deg også”.

Kommentarer

God på barnemedvirkning

Gode og trygge voksen-barn relasjoner i barnehage er helt grunnleggende for å støtte barnas utforskning og læring! Fint at det blir fokus på hva slike gode og trygge relasjoner konkret er for barnet, hvordan en kan bygge slike relasjoner og om betydningen av de voksnes relasjonskompetanse! Med flere små i barnehagen er relasjonskvaliteten spesielt viktig! Godt blogg-innspill Birgit!

Emneord: brukere

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.