Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Hånd på rattet. Foto: YAY Micro

Da jeg var på jobbintervju for stillingen som kommunepsykolog i Stange kommune la jeg vekt på to ting: Kompetanse og brukermedvirkning. Hvorfor det? Fordi begge deler er viktige for å gi gode tilbud innen psykisk helse i kommunene.

Brukermedvirkning skal være bærebjelken i tjenestene våre. Lar vi den være det, ser vi raskt at behovet for kompetanse kommer. Hvis det skal bli meningsfylt for brukerne å medvirke i sin egen bedringsprosess, må vi ha kunnskaper til å møte de behovene som oppstår hos den enkelte.

Så hvilke behov er det egentlig man møter som kommunepsykolog? Her er et utsnitt av en arbeidsuke i mitt liv:

Mandag: kl.12.00: Henvendelsesmøte for Familiehjelpa, Stange kommunes lavterskeltilbud for småbarnsfamilier. Familiehjelpa er tverrfaglig sammensatt, med bl.a. to psykologer. Henvendelsene fordeles etter hvilke fagpersoner som er riktig for den enkelte familie. Andre del av møtet brukes til kompetanseløft. Temaene gir seg selv ettersom vi ser hvilke utfordringene vi står ovenfor med familiene.

Tirsdag: Kl 14.00: Samtale med en gutt og hans foreldre. Familien har vært utsatt for et mindre traume som har fått konsekvenser som bare blir verre. Metoden som benyttes for traumebehandling viser seg svært effektiv, og den negative utvikling stoppes etter kun få samtaler.

Onsdag: Kl. 09.00: Møte med fastlegene i kommunen der jeg informerer om Familiehjelpa. Jeg sier noe om grunntenkningen vår: Brukermedvirkning, tverrfaglig kompetanse og troen på familiemedlemmene som aktive personer i eget liv.

Torsdag: Kl 12.00 Hjemmebesøk hos ung mor for å observere samspillet med hennes baby og gi veiledning. Vi har også fokus på mors psykiske helse som er i en sårbar periode akkurat nå. Avtalen etterfølges av nytt hjemmebesøk kl 14.00. Denne gangen med storfamilie der målet for møtet er hvordan familien kan forstå og hjelpe hverandre, når en av dem har en alvorlig psykisk lidelse.

Fredag: Kl. 09.00: Møte i prosjektgruppa som står bak etableringen av Familiehjelpa. Her sitter bl.a. brukerrepresentant Trude Kjelgren fra Mental Helse Ungdom. Et av temaene på møtet er hvordan vi i Familiehjelpa kan kartlegge familiens ressurser, og hvilket verktøy vi kan bruke. Trudes vurderinger av våre innspill er av uvurderlig verdi.

Hva har denne uka krevd av meg? Kompetanse på traumer, kompetanse på foreldre-barn samspill, kunnskap og metoder for behandling av lettere psykiske lidelser, kunnskap om alvorlige psykiske lidelser, familieterapeutiske tilnærminger og samfunnspsykologi. Og det var bare denne uka!

Hva har så dette med brukermedvirkning å gjøre? Jo, den kompetansen jeg har på brukermedvirkning er grunnsteinen i det arbeidet jeg utfører. Familiehjelpa benytter Klient- og resultatstyrt praksis som metode for systematisk å innhente brukernes evaluering av tilbudet. Det er brukernes medvirkning som er førende for hvordan tjenesten skal se ut, og hvilke tiltak som skal utformes.

Hvis det jeg og Familiehjelpa gjør ikke hjelper, eller ikke gir resultater ut til befolkningen, må vi revurdere våre fremgangsmåter. For å være så fleksible kreves den høyeste kompetanse på psykisk helse ut i kommunene.

Kommentarer

Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Hei Birgit! Akkurat slik er det i en kommunehverdag - jeg kjenner meg godt igjen! Det kreves bred kompetanse på mange områder. Hver dag, hver uke opplever jeg at tiltakene har effekt, og at det skal lite til. Stå på! Leser bloggen din! Hilsen Anne-Kristin Imenes, kommunepsykolog Nøtterøy

Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Utrolig bra blogg!

Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Veldig fint og interessant å lese dette! Selv er jeg spesialist i klinisk psykologi, fordypning samfunnspsykologi, og jobber som studieleder ver RBUP Øst og Sør. Seksjon for kommunesatsing. Har dere synspunkter på hvordan vi som undervisningsinstitusjon best kan bidra til kompetanseheving i kommunene? Da tenker jeg i forhold til alle faggrupper som har sitt daglige arbeid rettet mot barn, unge og deres familier. Kommunale tjenester og spesialisttjenesten. Ta en titt her for å få inntrykk av noen av våre aktuelle tilbud: http://bit.ly/9S8GlM

Jeg tror som deg at svært mye kan gjøres ved tidlig innsats av folk med tilstrekkelig kompetanse, og i samarbeid med bruker.
Mvh, Anne-Lise

Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Takk for kommentarer, det er godt å få gode tilbakemeldinger.

Til deg Anne Lise,
En stor utfordring i kommunen når det gjelder kompetanseheving er økonomi. Det er meget begrensede kursbudsjett og mye mindre tradisjon for dette enn i spesialisthelsetjenesten. Så at dere holder prisene nede og kvaliteten oppe er viktig. Ellers kan man kanskje begynne å tenke mer utradisjonelt i forhold til undervisning. I Stange ser vi at det er flere av deres kurs som vi gjerne skulle hatt mange av våre ansatte på. Men det blir dyrt å sende mange, så vi kommer til å arrangere egne fagdager der vi får fagfolk til å komme til oss. Da kan mange flere av våre ansatt dele kunnskapen, og selv om foredragsholdere er dyre, så blir det billigere per deltager. Og så er det andre kurs som ikke alle trenger å dra på, og da kan vi komme til dere.
Noen tanker fra meg. Synes R-BUP har mange bra kurs!
Hilsen Birgit

Brukermedvirkning krever kompetanseløft

Hei.
Jeg er ny inne på denne bloggen, men fikk link gjennom tidsskriftet PsykNytt som sendes ut til alle i Divisjon Psykisk helsevern SI. Jeg ønsker bare å fortelle at Lærings- og mestringssenteret i SI, sammen med Ressurbasen ved Brukerstyrt senter på Hamar, har lagd et undervisningstilbud over 3 halve dager for ansatte - "Ansatteopplæring i Brukermedvirkning." Ansatte har etterspurt kompetanseheving innen temaet og sier at de kan for lite om hvordan brukermedvirkning kan tas i bruk i det daglige arbeidet, slik at det kan bidra til å styrke det tilbudet vi gir. Vi starter opp på nyåret og tror at dette blir bra. Det er erfarne brukere som selv står for det meste av undervisningen. Vi gleder oss til å starte opp.

Emneord: brukere , førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.