Hvor skal lederutvikling foregå?

Det kan grovt skilles mellom to former for lederutvikling. Den første formen er strukturerte lederutviklingsprogram. Slike program er ofte (men ikke alltid) lokalisert utenom arbeidsplassen, har en eller flere samlinger og har som regel fokus på å utvikle kunnskaper og ferdigheter relevant for ledelse. Den andre formen for lederutvikling er erfaringslæring. Her legges det vekt på å utvikle ledere gjennom å gi dem varierte og nye utfordringer i den lederrollen de har.

Det har vært en debatt om hva som er den mest effektive formen for lederutvikling. Spesielt har det blitt hevdet at erfaringslæring på jobben er mest effektivt. Imidlertid har begge disse læringsarenaene sine klare styrker og svakheter og det er sannsynlig at de er gjensidig avhengig av og forsterker hverandre. Heller enn å skulle velge én form fremfor den andre, bør en utfra de behovene en har, vurdere å bruke elementer fra begge. Derfor er det viktig at de sees i sammenheng når en organisasjon planlegger og gjennomfører sine lederutviklingstiltak.

Sjekkliste

  • Vi har en god balanse mellom strukturerte lederutviklingsprogram og erfaringslæring på jobben
  • Vi har avklart hvordan vi legger vekt på individuell lederutvikling i forhold til ledelsesutvikling
  • Vi bruker anerkjente ledelsesteorier/modeller som kunnskapsgrunnlag for lederutvikling

Last ned en utvidet utgave av artikkelen.

Last ned referanser til Anbefalinger for lederutvikling.

 

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.