Handlingsplan og tiltak

En konkret og forpliktende handlingsplan vil gjøre det lettere å styre prosessen og arbeide målrettet og strukturert. Det er likevel nødvendig med fleksibilitet da det ofte skjer uforutsette ting underveis som planen må justeres etter.

Følgende må avklares i utarbeidelse av handlingsplanen:

-        Hva er målet for lederutviklingen?

-        Hvordan henger målet sammen med organisasjonens mål, strategier, verdier, resultatkrav og spilleregler for ledelse.

-        Er de organisatoriske forutsetningene for utvikling tilstede, eller må vi først jobbe med noen av disse områdende?

-        Hvilke metoder for utvikling er egnet for å nå de målene som er satt?

-        Hvilket tidsperspektiv ser vi for oss?

-        Hvordan skal organisasjonen trekkes med i utviklingsarbeidet?

-        Hvordan skal tiltakene følges opp og være en del av lederens hverdag?

Tiltakene i lederutvikling er en sekvens av aktiviteter for å nå de mål organisasjonen har satt for utviklingsarbeidet. Tiltakene kan være på individ, gruppe eller organisasjonsnivå, og kan omfatte alt fra standardiserte program for ulike målgrupper, til skreddersydde tiltak , til enklere utviklingsoppgaver som gjøres i det daglige virke.

En forutsetning for å få effekt av utviklingstiltakene er at de integreres i ledernes hverdag og følges opp over tid. Jevnlig tilbakemelding fra egen leder og kommunikasjon om gjennomføring av tiltak er avgjørende for å kunne nå de mål som er satt.

Det er viktig å skape positive forventninger til endring da det i seg selv har positiv effekt.  En forutsetning for gode resultater i utviklingsarbeidet er at organisasjonen har et godt oppfølgingssystem som holder trykket på utviklingsarbeidet underveis 

Last ned referanser til Anbefalinger for lederutvikling.

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.