Evaluering av utviklingsarbeidet

Har mål og målemetode blitt utarbeidet i starten av utviklingsarbeidet, vil det være enklere å evaluere om målene er nådd.

Evaluering handler om å måle effekten av lederutviklingen. Effekt er et sammensatt begrep som rommer ulike tolkninger, og som oftest er et resultat av flere innsatsfaktorer.

Evalueringer som bare måler deltakernes tilfredshet er ofte brukt, men har ikke nødvendigvis sammenheng med læring eller endret atferd.

En god evalueringsprosess forutsetter en god planleggingsprosess mellom oppdragsgiver og konsulent. Som ledd i en god evalueringsprosess bør noen spørsmål avklares

  • Hvordan skal evalueringen brukes?
  • Hva skal evalueres (på hvilket nivå er målene presisert)?
  • Hvordan evaluerer vi?
  • Hvem utfører evalueringen? 

Det finnes ulike modeller for hvordan effekt av lederutvikling kan evalueres. Hva som er mest hensiktsmessig er avhengig av hvilke mål man satte seg i utgangspunktet. Det kan evalueres på resultatnivå både for organisasjonen som helhet og individuelle resultatmål.

Det bør legges opp til faste oppfølgingsmøter mellom ansvarlig leder og ansvarlige for lederutviklingen. Samtalene bør ha fokus på hvor langt vi har kommet i å nå oppsatte mål, samarbeidsrelasjoner osv. Nødvendige korrigeringer i arbeidsform bør iverksettes.

Det er viktig med god og tilstrekkelig dokumentasjon for å evaluere og for å sikre tempoet i gjennomføringen.

Hovedhensikten med å evaluere er å lære av prosessen. Læring fordrer at man gjør analyser av hvorfor det gikk som det gikk (årsaksanalyser), og bruker denne læringen til å justere utviklingsarbeidet underveis. LES MER

Sjekkliste:

Vi har avklart:

  • Hva som skal evalueres
  • Hvordan evalueringen skal foregå
  • Hvem som utfører evalueringen
  • Hvordan evalueringen skal brukes for læring i etterkant av tiltaket

Last ned en utvidet utgave av artikkelen.

Last ned referanser til Anbefalinger for lederutvikling.

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.