Etikk i lederutvikling

Det er viktig med fokus og bevissthet på mulige etiske problemstillinger i lederutvikling. Et arbeid som har til hensikt å utvikle mennesker kan påføre unødvendige krenkelser hvis ikke grunnleggende etiske prinsipper som respekt, kompetanse, ansvar og integritet tas hensyn til.

Det er mange forskjellige perspektiver på hva som er etisk riktig.  Det er avhengig av situasjon, kultur, verdier og regler. Det er nødvendig at:

  • Arbeidet er forankret i grunnleggende etiske prinsipper
  • En setter til side konsulentselskapets/HR-avdelingens eller egne personlige interesser i utviklingsarbeidet
  • En fokuserer på at egne handlinger er etiske og bidrar til andres oppmerksomhet på etikk.
  • Alle i utviklingsarbeidet får en opplevelse av å bli sett og hørt
  • Alle får mulighet til å bruke sine ressurser i utviklingstiltaket.

Etisk adferd vil kunne gi deg og organisasjonen høy tillit og respekt og danner grunnlaget for et godt samarbeidsklima i utviklingsarbeidet.

Sjekkliste

  • Vi har etiske retningslinjer for lederutviklingsarbeidet og eventuelt for konsulentselskapet.
  • Vi anvender etiske retningslinjer i drøftinger og diskusjoner mellom oppdragsgiver og konsulenter
  • Vi opplyser om konkrete praktiske konsekvenser av de etiske retningslinjene i informasjon til deltakerne i lederutviklingsprogram.
  • Vi fokuserer på etiske problemstillinger i utvikling av ledere
  • Vi utvikler en kommunikasjon og relasjon til deltakerne som gjør at de lett kan ta opp utfordringer, ubehag og klager, og de vet hvordan man klager på brudd på etiske retningslinjer

Last ned en utvidet utgave av artikkelen.

Last ned referanser til Anbefalinger for lederutvikling.

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.