Høringsuttalelser 2014

   
18.12
Utvidet adgang for barnevernet til å pålegge hjelpetiltak 5.12
Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 28.10
Høring om å oppheve legemiddelforskriften § 13-12 m. m. 30.9
Tilbakemelding på ønske om innspill vedrørende eventuell revisjon av Nasjonal veileder IS-1944 CFS/ME 26.9
Høring til forslag om endring av forvaltningsloven, innføring av forbud mot bruk av barn som tolk 19.9
Høring fritt behandlingsvalg 12.9
Høring rapport fra arbeidsgruppe som har gjennomgått regelverk, organisering av behandling av barnebortføringssaker i Norge 9.9
Innnspill til stortingsmelding om primærhelsetjenesten 4.9
Endringer i utlendingsforskriften, varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse i vedtak som berører barn. 3.9
Høringsuttalelse - endring aldersgrense for bortfall autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning fra 75 til 80 år. 3. 9
Høring utvisning av særreaksjonsdømte utlendinger 29.8

Høringsuttalelse til Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Vedlegg

22.8
Veiledende retningslinjer for egenerklæring for sakkyndige. 24.6
Innspill til ny felles forskrift for internkontroll og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. 30.2
Revisjon av nasjonal gjeldende retningslinje for svangerskapsomsorgen. Tema: Vold og seksuelle overgrep mot gravide 24.1
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.