Høringsuttalelser 2013

Tittel

Dato

Høringsuttalelse om endring i sprøyteromsloven og –forskriften for å åpne for inhalering av heroin i sprøyterom. 31.10
Endring i spesialisthelsetjenesteloven m.m. - oppnevning av kontaktperson 14.10
Høringsuttalelse til endringer i forskrift om Den rettsmedisinske kommisjon 9.10
Høring veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne  2.10
Høring om forslag til ny forskrift for IKT-standarder 1.10
Høringsuttalelse til Forebygging, utredning og behandling av psykisk lidelser hos eldre - tjenester som møter dagens og morgendagens behov 30.9
Høring om vurdering av endring av nasjonal institusjon for menneskerettigheter 20.9
Høringsuttalelse om organisering av ambulante akutteam 13.9
Forslag til endringer i lov 28. februar 1997 om folketrygd og enkelte andre endringer som følge av henvisning fra psykologer 6.9
Nye regler for uførepensjon som er tilpasset ny uføretrygd i folketrygden og nye regler for skattelegging av uføreytelser. 15.8
Merknader til Norges 21./22. rapport til FNs rasediskrimineringskomite 23.4
Forslag til forskrift om kjernejournal 9.4
Ekstern høring av ADHD – Nasjonal faglig retningslinje for utbedring, behandling og oppfølging 4.4
Utvidelse av Pasientskadeloven 5.2
Styrking av pasienters, brukeres og pårørendes stilling i tilsynssaker 24.1
Forslag om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven 16.1
Forslag om endringer i helsepersonellloven - regulering av epikriseutsending og utlevering av taushetsbelagte opplysninger i lærings- og kvalitetssikringsøyemed 14.1
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.