Høringsuttalelser 2012

Tittel

Dato

Forslag til lovendringer for å gi barn bedre beskyttelse mot vold og overgrep 1.12
Forslag til endringer i lov om barneverntjenester 13.11
Høringsuttalelse til – endring av forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning av helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land §§15 og 23 10.10
Framtdens barnehage, elektronisk høring 28.9
Høringsuttalelse fra Norsk Psykologforening om valgfri protokoll til FNs torturkonvensjon (OPCAT) 21.9
Høringsuttalelse til forslag til endringer i barneloven – tilsyn under samvær. 20.9
Høringsuttalelse til NOU 2012:5 - Bedre beskyttelse av barns utvikling 14.9
Høringsuttalelse – NOU 2011:17 - Når sant skal sies om pårørende omsorg – Fra usynlig til verdsatt og inkludert 14.8
Høringsuttalelse til NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak 26.6
Høringsuttalelse til NOU 2011:19 Ny våpenlov 7.6
Merknader til statusrapport om oppfølging av FNs rasediskirimineringskomité (CERD) 23.4
Høringsuttalelse om forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå. 22.3
Høringsuttalelse til forskrift om oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer (folkehelseforskriften) 21.3
Høringsuttalelse – utkast til forskrift om virksomhetsovergripende behandlingsrettede helseregistre i formaliserte arbeidsfellesskap 14.3
Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser. 29.2
Høringssvar på NOU 2011:9 – Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet – Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern. 1.2
Høringsuttalelse om Nasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling av bipolare lidelser. 19.1
Høringssvar til NOU 2011:10 i Velferdsstatens venterom, om mottakstilbudet for asylsøkere 11.1
Høringsuttalelse til Forslag til nye kriterier for oppnevning av fagkyndige medlemmer til ulike utvalg i fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 9.1
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.