Henvisningsretten - historikk

Norsk psykologforening har i flere år arbeidet for at psykologer skal får henvisningsrett. Her er en kort historisk gjennomgang av prosessen bak reformen som  er en realitet fra 1. juli 2015.

Allerede i 2001 opprettet foreningen dialog med Tore Tønne, som var helseminister i Jens Stoltenbergs første regjering. Tønne var innstilt på at henvisningsretten skulle gjennomføres, men gikk av før reformen ble realisert. Den gang var argumentene langt på vei de samme som i dag, blant annet:

  • Å unngå urimelig belastning for pasientene
  • Effektiv og målrettet bruk av helsepersonell, i dette tilfellet psykologer som har spesifikk kompetanse innen psykisk helse og lovfestet selvstendig behandlingsansvar
  • Styrke samhandling mellom primærbehandler og spesialisert helsetjeneste.

Psykologforeningen har siden den gang hatt en vedvarende dialog med myndighetene om henvisningsrett. I et brev datert januar 2003 til daværende helsestatsråd Dagfinn Høybråten , uttrykte foreningen at ”Dagens rutiner er uakseptabel ressursforvaltning i et underbemannet og overbelastet helsevesen. Norsk psykologforening forventer at det snarlig gjøres endringer i trygdelovgivningen som muliggjør at psykologer kan henvise…”. Høybråten var imidlertid mot regelendringen.

Fra 1.1.2006 fikk kiropraktorer og manuellterapeuter i hele landet rett til behandle på trygdens regning og henvise til spesialist. Bakgrunnen for den nye ordningen var de vellykkede erfaringene fra det såkalte Henvisningsprosjektet som ble evaluert av Sintef  Det ga Psykologforeningen ytterligere vann på mølla, og forslaget har siden den gang vært inn og ut av et utall av skuffer i Helse- og omsorgsdepartementet.

Våren 2013 fremmet den rød-grønne regjeringen forslag om henvisningsrett. Men da forslaget lå på bordet, ble det tydelig at retten var beheftet med begrensinger:

Henvisningsretten skulle utelukkende gjelde psykologer som var ansatt i klinisk virksomhet, var offentlig ansatt eller hadde offentlig avtale. Det ville ha utelukket et stort antall fagfolk fra ordningen, begrensinger Psykologforeningen argumenterte heftig mot i høringsuttalelsen samme år.

Det endelige gjennombruddet kom med lovforslaget som ble lagt fram 13. februar 2015 og helse- og omsorgskomiteens enstemmige innstilling 26. mai samme år.

Pasienters mulighet for å bli henvist av psykolog til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) ble da endelig vedtatt av Stortinget og lovendringen trådte i kraft fra 1. juli 2015.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.