Vil fange opp risikoutsatte barn

Tau som er i ferd med å ryke.

Hvordan fange opp barn som står i fare for å utvikle psykiske helseproblemer? I samarbeid med Psykiske helsevern for barn og unge (BUP) samlet Harstad kommune i slutten av februar 200 barnehageansatte til seminar om temaet.

– Barnehagen er i en unik posisjon til å oppdage barn som er utsatt for en eller annen form for omsorgssvikt eller som står i fare for å utvikle psykiske problemer. Men hva skal vi se etter, og hva kan vi gjøre når vi opplever at noe er galt? Hensikten med seminaret var å gi de ansatte et kompetanseløft, sier kommunepsykolog Silje Kulvedrøsten til psykologforeningen.no.

Hun arrangerte seminaret sammen med tidligere kommunepsykolog Lisa Kristin Nielsen, som nå er ansatt i BUP. 

Klump i magen

I Harstad er det tradisjonelt få bekymringsmeldinger fra barnehagene til barnevernet. Noe kan bunne i utrygghet. For eksempel: Hvor sikker må man være før man melder ifra? Kulvedrøsten tror kunnskapstilførsel kan være en vei å gå.

– Personalet ønsker å utvikle seg. De tørster etter ny viten som kan gi dem trygg grunn under føttene før de går videre med sine bekymringer, sier hun. 

Silje Kulvedrøsten. Foto: Harstad Tidende

Silje Kulvedrøsten.Foto: Harstad Tidende

Hvis barn går rundt med en klump i magen fordi det skjer vonde ting hjemme, kommer det til uttrykk på en eller annen måte. I avvikende oppførsel, i fysiske tegn på mishandling, i samspillet med foreldre eller andre voksne. 

– Vet vi hva vi skal se etter, kan vi fange opp problemer tidlig og forebygge skjevutvikling, sier hun. 

I kommunen der hun er psykolog, går nesten 1400 barn i barnehagen. Cirka 100 av dem kan være i risikogruppen. Tallet fremkommer hvis man tar utgangspunkt i Folkehelseinstituttets statistikk , som viser at 12,4 prosent av alle barn i Norge har foreldre med alvorlig psykiske lidelser eller store alkoholproblemer. 

Barnehagen har nøkkelrolle

Kulvedrøsten understreker at de aller fleste barn i Harstad har det veldig bra og blir godt ivaretatt av foreldre og andre omsorgspersoner. Hun mener imidlertid at barnehagepersonalet har en nøkkelrolle i arbeidet for å komme tidlig inn med hjelp til risikoutsatte barn. I tillegg er det en utfordring å utvikle kvaliteten på barnevernet, den tjenesten som i noen tilfeller må iverksette tiltak.

For å sørge for at de ulike instansene som har ansvar for barn spiller på lag, ønsker Harstad kommune på sikt å etablere et tverrfaglige konsultasjonsteam der både barnevernet, barnehagestyrer, kommunens førskoleteam og kommunepsykolog er til stede.

– I dag er det mange som bærer for lenge på bekymringer uten at de gjør noe med det. I konsultasjonsteamet kan barnehagene ta med bekymringer som behandles anonymt. Hensikten er å høvle ned terskelen for å teste ut om bekymringen holder mål. Konsultasjonsteamet vil være et skritt på veien mot å utvikle barnehager der personalet er trygge nok til å melde fra når det er nødvendig, opplyser Kulvedrøsten.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.