Studenter som lytter

Ranveig Stava (MHU) flankert av Maren Vigerust Graff og Kaja Schau Knatten

Ranveig Stava (MHU) flankert av Maren Vigerust Graff og Kaja Schau Knatten

Lørenskog kommune: Når ungdom i Lørenskog trenger noen å snakke med, står psykologstudenter og helsesøstre klare til å lytte.

31. august var det premiere for prosjektet «En som lytter». Prosjektet er initiert av Mental Helse Ungdom (MHU) med midler fra ExtraStiftelsen og Mental Helse Ungdom selv. 

«En som lytter» er et lavterskel samtaletilbud for ungdom i Lørenskog, men er organisert på en måte som er tenkt eksportert til flere av landets kommuner. Det er gratis og du trenger ingen henvisning for å komme. 

Utvider tilbudet

Prosjektleder Ranveig Stava i MHU, sier hensikten er å utvide et helsetjenestetilbudet til målgruppen. 

– Vi er opptatt av at alle barn og unge skal ha en best mulig psykisk helse. Prosjektet kobler den kommunale helsetjenesten sammen med frivillighet som i dette tilfellet attpåtil er forankret i fag og kompetanse, sier hun.

– Gjennom «En som lytter» ønsker vi å være en pådriver for at gode og hensiktsmessige tilbud skal finnes i så mange kommuner som mulig, sier Stava. 

Lørenskog, som allerede har en velfungerende helsestasjon for ungdom, utvider med dette tilbudet til dem som ikke henvises videre fordi de ikke har rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Én gang i uka stiller to psykologstudenter opp for aldersgruppen 13 - 30 år. Informasjon om tilbudet er spredt til alle kommunens skoler. 

"

Vi som har ungdom hjemme, vet at det ikke er alt det er like lett å ta opp med foreldre og venner

"

Ordfører Ragnhild Bergheim mener «En som lytter» vil bidra til å bygge et godt og trygt nettverk rundt ungdommene.

–  Vi som har ungdom hjemme vet at det ikke er alt det er like lett å ta opp med foreldre og venner, sier hun

De to psykologstudentene som skal lytte i første om gang er Kaja Schau Knatten og Maren vigerust Graff. De mener «En som lytter» gir kjempemuligheter for å tilegne seg praktiske ferdigheter de får bruk for etter endt utdanning.

– Her vil vi møte unge mennesker i alle slags sårbare situasjoner, det kan vær godt å ha på CV´n når vi skal ut på arbeidsmarkedet, sier de. 

Les også:

Praktiske ferdigheter

Det bekreftes av Kjersti Hildonen, avdelingsleder for Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog.

–  Dette er en type praksis som det vil være en stor fordel å ha i bagasjen hvis noen søker psykologjobb hos oss, sier hun. 

Hildonen mener psykologstudentene er en kompetent, men ubrukt ressurs i helsetjenestene. 

"

Dette er en type praksis som det vil være en stor fordel å ha i bagasjen hvis noen søker psykologjobb hos oss

"

Hun sier kommunen har skaffet studentene selv og at de fremover vil forsøke å gjøre avtaler direkte med Universitetet i Oslo. Studentene vil få godkjent praksisen som førstelinjepraksis (som vanligvis går over 11 uker), med mulighet for å jobbe frivillig i tillegg .

– De får veiledning av psykologspesialist hos oss hele tiden og vil også få attest på arbeidet, opplyser Hildonen.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.