Små mennesker, store utfordringer

Gutt viser muskler

2.300 skoleklasser:  Et tog av barn og unge fra tre til 18 år, som utgjør folketallet i Kristiansand. Så mange barn her i landet har psykiske lidelser som bør behandles: Mer enn 70 000 små mennesker.

Norsk Psykologforening vil hindre at dette toget blir lenger og har vedtatt å gjøre forebygging av psykiske lidelser blant barn og unge til satsingsområde.

– Vi skal altså lete etter mentale vaksinasjonsprogrammer og psykologiske autovern, og stille krav om at de kommer på plass. Heldigvis er vi ikke alene om å gjøre det. Forebygging er sentralt for politikere, helsemyndigheter, skoleverk, og alle andre som har ansvar for barns oppvekstvilkår, sier foreningens president, Tor Levin Hofgaard.

Han regner med å få gehør, når foreningen nå går inn i problemstillinger knyttet til forebygging. Fagfeltet er omfattende og kan romme alt som har med helserelaterte spørsmål å gjøre, fra vugge til grav.  Derfor har Psykologforeningens sentralstyre laget en strategisk prioriteringsliste med mål, der kvalitetsbarnehager, skole, familier og fritidsarenaer blir de viktigste feltene å konsentrere seg om.  I tillegg har foreningen formulert en visjon: «Barn og unges psykiske helse skal ivaretas i alle deler av samfunnet»

Gå til dokumentet Forebygging for barn og unge.

De strategiske mål for foreningens innsats er formulert slik, i uprioritert rekkefølge:

  1. Helhetlig regelverk for barn og unge
  2. Koordinerte tjenester til barn og unge
  3. Effekter for barn og unges psykiske helse må inngå i grunnlaget for alle vedtak i offentlig forvaltning.
  4. Psykologisk kompetanse en telefon unna.
  5. God barnehager
  6. Helsefremmende skoler
  7. Alle familier skal ha tilgang til hjelp og forebyggende tiltak
  8. Helsefremmende fritidsarenaer.

Psykologforeningen jobber allerede med en rekke oppgaver/prosjekter som kan bidra inn i dette arbeidet, og har løpende kontakt med en rekke miljøer, institusjoner og virksomheter som også er opptatt av barn og unges psykiske helse: Folkehelseinstituttet,  Helsedirektoratet, NAPHA (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid), universitetene, Kommunenes sentralforbund , kommunepsykologer og stortingspolitikere.

Gå til Folkehelseinstituttets fakta om barn og unge.

I tillegg er en sentral del av arbeidet knyttet til rekruttering av psykologer i kommunene,  psykologforeningens tidligere hovedsatsingsområde. 

Emneord: førstelinjen

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.