Skoletrivsel avgjørende for psykisk helse

To elever tegner hjernen på tavla

Sammenhengen mellom mistrivsel på skolen og depressive symptomer hos unge har blitt sterkere over tid.

Det fremgår av kunnskapsoppsummeringen  Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringerOppsummeringen er foretatt av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og ble presentert 17. august under Arendalsuka.

Kunnskapsoppsummeringen viser at mistrivsel på skolen og bekymringer for prestasjoner er viktige forklaringsfaktorer når ungdommer rapporterer om depressive symptomer. Også sosial ulikhet spiller inn.

Arbeidet er utført på oppdrag for Helsedirektoratet og bekrefter tidligere funn om økning i psykisk uhelse hos ungdom. Forskerne har sett nærmere på samfunnsmessige årsaker som kan ligge bak at ungdom over tid rapporterer om økt opplevelse av stress og press.

"

Det er utrolig viktig at utdanningssektoren og helsesektoren jobber sammen for å møte utfordringen

"

 

– Sammenhengen mellom skoletrivsel og depressive symptomer har blitt sterkere over tid, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet .

 – Det er utrolig viktig at utdanningssektoren og helsesektoren jobber sammen for å møte denne alvorlige utfordringen, påpeker hun.

Kunnskapsoppsummeringen viser også at vedvarende familieproblemer har betydning for økning i psykiske vansker, og at sosial ulikhet er en viktig forklaring for årsaken til endring.

En økning i sosial ulikhet de siste tiår kan være en viktig forklaring på økningen i psykisk uhelse, heter det.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.