Livsmestring får plass i skolen

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Marte Garmann

Regjeringen vil prioritere folkehelse og livsmestring i skolen. Det fremgår av stortingsmeldingen Fag – Fordypning – Forståelse som kunnskapsministeren presenterte 13. april. 

– Vi er glade for at kunnskapsministeren har lyttet til et samlet råd fra elever, brukere, lærere og fagfeltet. Barn og unge trenger kunnskap for å forstå seg selv og ta gode valg i livet. Dette er en sentral del av skolens allmenndanningsprosjekt. Og god psykisk helse er den viktigste byggesteinen for et godt liv. Den er grunnlaget for god selvfølelse, omsorgsevne og opplevelsen av livsmestring, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

"

....skolen må bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever press

"

 

Da han presenterte stortingsmeldingen, la Røe Isaksen vekt på at skolen må bidra til å ruste elevene til et samfunn hvor mange unge opplever press. Han vil gi skolens brede dannelsesoppdrag  en tydeligere plass i skolehverdagen. Folkehelse og livsmestring er ett av tre tverrfaglige tema. De to andre er demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Kunnskapsministeren følger her opp anbefalinger fra Ludvigsen-utvalget. Samtidig noterer Hofgaard Stortingsmeldingen som et gjennombrudd for kampanjen Boken som mangler som foreningen igangsatte i 2015. Kampanjen samlet seks organisasjoner som gikk sammen om et opprop til kunnskapsministeren om å innføre kunnskap om psykisk helse i undervisningen.

De seks var, ved siden av Norsk psykologforening, Mental Helse Ungdom, Elevorganisasjonen, Psykiaterforeningen, Norsk Lektorlag og Rådet for psykisk helse. I ettertid har også Utdanningsforbundet sluttet seg til oppropet.

Les hovedpunktene i stortingsmeldingen

Emneord: skole

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.