Kommunepsykologene vil jobbe mer forebyggende

Hender som strekker seg mot hverandre

Kommunepsykologene bidrar til å utvide tradisjonelle forestillinger om hvordan en psykolog jobber, men har mer å gå på når det gjelder å jobbe forebyggende. 

Det viser rapporten Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv, som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Rapporten viser at psykologene kan jobbe forebyggende, men ønsker å gjøre det enda mer.

- Psykologer har gode forutsetninger for å kunne arbeide med større grupper i befolkningen. Psykologer som har spesialiteten klinisk samfunnspsykologi, vil være særlig godt egnet.  Det er viktig at kommuneledelsen er innstilt på å benytte kommunepsykologens kompetanse i folkehelsearbeidet. 

Det sier divisjonsdirektør for psykisk helse i Folkehelseinstituttet, Ellinor Major, til instituttets hjemmeside. 

Gå til rapporten Kommunepsykologsatsingen i Norge i et folkehelseperspektiv.

Vil forebygge mer

Dersom kommunepsykologene kunne velge, ville de hovedsakelig ha brukt mer tid på forebyggende tiltak (53 prosent). Oppgaver som de definerer innenfor denne kategorien er blant annet tiltak rettet mot gruppe (22 prosent), tiltak rettet mot barnehage og skole.

Flere psykologer uttrykte direkte frustrasjon over ikke å arbeide mer forebyggende. Det viser ikke minst følgende utsagn ”[…] jeg tenker det er paradoksalt at vi har en kunnskap om, [og] lærer om de faktorene som gjør folk psykisk syke, og så ender vi opp med å jobbe med folk som har blitt utsatt for de faktorene. Det blir som at leger jobber med behandling, men ikke sier ifra om hva som fører til kreft og diabetes”.

Av rapporten fremgår det at det meste av kommunepsykologenes virksomhet ligger i gråsonen mellom behandling og indisert forebygging med arbeidsoppgaver som samtaler og psykoterapi med enkeltindivider og foreldreveiledning.

Av den totale arbeidstiden brukte kommunepsykologene 55 prosent av tiden på behandling og 9 prosent på forebyggende tiltak.

Lovfesting

Forskerne Jon Erling Heggland, Kristin Gärtner og Arnstein Mykletun intervjuet 100 kommunepsykologer. I rapporten foreslår de flere 

Anders Skuterud. Foto: Arne Olav Hageberg

Anders Skuterud. Foto: Arne Olav Hageberg

tiltak for å øke kommunepsykologenes forebyggingsinnsats:

  • En økning av kommunepsykologers kompetanse på forebyggingsfeltet. Det kan blant annet skje ved at den enkelte kommunepsykolog får oversikt over forebyggende programmer og evidensbaserte tiltak på gruppe- og befolkningsnivå so
    m kan gjennomføres i kommunen.
  • Tydeliggjøre hvordan kommunepsykologer skal jobbe gjennom en lovfesting av deres virksomhet.

Daværende fagsjef i Norsk psykologforening, Anders Skuterud menterrapporten viser at kommunalt ansatte psykologer kan bli en sterk ressurs i det forebyggende arbeidet.

- Kommunepsykologene gjør mer forebyggende arbeid enn det som fremkommer i rapporten. Mange av tiltakene innebærer samarbeid med foreldre, barnehagepersonale, helsesøster, leger, barnevernansatte og lærere. På sitt beste innebærer det kompetanseoverføring som kan bidra til å hindre uheldig utvikling hos barn. 

Les også Psykologer godt mottatt i kommunene.

Emneord: forebygging

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.