Historisk barneløft for psykisk helse

Mann løfter lita jente

En samlet helse- og omsorgskomite på Stortinget stiller seg bak en tverrsektoriell og økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse. «Et historisk løft for barn i Norge», mener Psykologforeningen. 

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

–  Sjelden har vi sett et dokument som i samme grad tar barn og unges situasjon på alvor, sier Psykologforeningens president, Tor Levin Hofgaard.

Han påpeker at helse- og omsorgskomiteen nå er enige om å gjennomføre omfattende endringer av de kommunale hjelpetjenestene for barn og unge.

Tydelige ansvarslinjer

– Gjennom denne opptrappingsplanen signaliserer Stortinget at de har skjønt to forhold med stor betydning for barn og unges psykiske helse, sier Hofgaard:

  1. Behovet for å fange opp barn og unge i en tidlige fase av problemutviklingen for å unngå at situasjonen blir alvorligere
  2. Tydelige ansvarslinjer i tjenesteapparatet for å unngå at barn blir kasteballer
"

Sjelden har vi sett et dokument som i samme grad tar barn og unges situasjon på alvor

"

I innstilling 346 S står forslagene om håndfaste virkemidler i kø. Helse- og omsorgskomiteen vil blant annet

  • At kommunene definerer hvem som har det overordnede ansvaret for hjelpetjenestene til barn og unge
  • Styrke barn og unges rett til samordnede tjenester fra barnevern og psykisk helsefeltet
  • Ha reell tilgjengelighet til psykologkompetanse for dem som trenger det i kommunene

Statlig delfinansiering

På tvers av partiene slås det fast at «…. vi ikke har råd til å la være å satse helsefremmende, forebyggende og på tidlig innsats.»

Hofgaard mener innstillingen viser at våre folkevalgte har skjønt at barn og unge er en særlig sårbar gruppe som trenger at vi forener krefter når de har behov for hjelp.

"

..vi støtter derfor Arbeiderpartiets forslag om statlig delfinansiering av psykologer i kommunen

"

 

Han viser til en merknad fra Arbeiderpartiets medlemmer i helse- og omsorgskomiteen om behovet for trygg finansiering av psykologkompetanse i kommunene.

Arbeiderpartiets komitemedlemmer påpeker risikoen for at kommunen tilsetter få psykologer for å oppfylle lovkrav, men uten tilstrekkelig kapasitet til å kunne yte hjelp overfor hele befolkningen. 

–  Denne risikoen er reell, og vi støtter derfor deres forslag om statlig delfinansiering av psykologer i kommunen, sier psykologpresidenten.

Emneord: barn , og , unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.