Slik kan psykologer bidra til forebygging i skolen

Her finner du verktøy som hjelper deg som psykolog med å jobbe med det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring.

Hvordan kan psykologer bidra?

  • Formidle forebyggingskunnskap og kunnskap om hva som hjelper. Undervise lærere og elever og gi fagstøtte til alle som underviser.
  • Styrke arbeidet mot mobbing i skolene
  • Hjelpe skoler å lage en helhetlig plan for psykososialt arbeid og bidra til at skolen tar i bruk systematiske programmer

Styrke skolens forebyggingskunnskap

Bruke og formidle forebyggingskunnskap

Psykologforeningens rapport om lokalt folkehelsearbeid: Psykisk helse i alt vi gjør – men hvordan?

Folkehelseinstituttets rapport  Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger

Formidle kunnskap om sosial ulikhet i helse, tiltak og råd fra  Helsedirektoratet  og  Folkehelseinstituttet

Formidle kunnskap om hva som fremmer helse og livskvalitet

Professor Arne Holte om De syv psykiske helserettighetene

«Five ways to wellbeing», oversatt til hverdagsglede på norsk

Fremme teori og tiltak forankret i det salutogene perspektivet og positiv psykologi

Formidle kunnskap om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer

Forebygging.no

Folkehelseinstituttet: Risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser

Øyvind Kvello: «Barn i risiko - skadelige omsorgssituasjoner». Gyldendal norsk forlag, 2015

Bruke kunnskap om befolkningens helse når du planlegger tiltak

Folkehelserapporten 2021

Folkehelseprofilene  gir kunnskap om utfordringsbildet i din kommune

Arbeid mot mobbing i skolene - «Elevenes arbeidsmiljølov»

Psykologer kan undervise om mobbing, fremsnakke systematisk arbeid, være med å avdekke mobbing og hjelpe med å utarbeide konkrete tiltak til skolens handlingsplan i enkeltsaker.

En helhetlig plan for psykososialt arbeid

Skolene plikter å arbeide systematisk med å fremme elevenes psykiske og fysiske helse og fremme psykososialt miljø og trivsel.

Psykologer kan være med å fremme tiltak på tre nivåer av forebygging: universelt, selektivt og indikert nivå – noe for alle, noe for noen, og noe for den enkelte elev. Psykologer kan formidle kunnskap og gi fagstøtte.

Eksempler på universelle skoletiltak

Zippys venner  (livsmestring 1.–4. trinn)

Spinnville følelser  (barneskolen)

Robust ungdom  (ungdomsskolen)

Kjærlighet og grenser  (rusforebyggende 7. trinn)

Livsmestring i norske klasserom

Livet&Sånn

Drømmeskolen

Hjelpehånda

Eksempler på selektive skoletiltak

Sisterhood, Brotherhood og Parenthood

Flyt – for 10. klassinger

Mestrende barn

 

Anne-Kristin Imenes har utviklet undervisningsopplegget Robust Ungdom om livsmestring for ungdom. Hun jobber også med folkehelsearbeid som seniorrådgiver ved KORUS Sør, ett av sju nasjonale kompetansesentre på rusfeltet.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.