Om YPU

Yngre psykologers utvalg er et utvalg i Norsk psykologforening som har alle ikke-spesialister som målgruppe. 

Utvalget ble etablert i 2003 for å bidra til at saker som er av interesse for nyutdannede og ikke-spesialister settes på agendaen.

Vår målsetning er å være til hjelp i overgangen fra student til psykolog, samt i tiden man er under spesialisering eller velger å jobbe som psykolog uten å følge et spesialiseringsløp.

Vi er et utvalg oppnevnt av Sentralstyret bestående av åtte medlemmer fra ulike deler av landet.

Mandat

YPU har som særlig oppgave å arbeide for ikke-spesialistenes interesser ved å:

Fremme ikke-spesialisters faglige, kollegiale og sosiale interesser

 • Utvalget arbeider for en god og oversiktlig spesialiseringsordning.
 • Utvalget arbeider for ikke-spesialisters tilhørighet i psykologfellesskapet.
 • Utvalget tilstreber å arrangere samlinger for ikke-spesialister.
 • Utvalget tilstreber å fremme høy faglig og yrkesetiske standard.

Fremme ikke-spesialisters utdannings- og arbeidsvilkår

 • Utvalget holder seg oppdatert gjennom deltakelse i LAU.
 • Utvalget kartlegger nyutdannede psykologers lønns- og arbeidsvilkår.
 • Utvalget taler ikke-spesialisters sak overfor foreningens forskjellige ledd.

Fremme ikke-spesialisters arbeidsmiljø, trivsel og kreativitet i yrkesvalg

 • Utvalget oppretter kontakt med tillitsvalgte, og tilstreber å være et kontaktpunkt for disse i relevante problemstillinger.
 • Utvalget tilstreber å dele informasjon om bredden i mulige karrierer som psykologutdannet.

Fremme ikke-spesialisters opplevelse av tilhørighet og tilgjengelighet til foreningen

 • Utvalget er en informasjonskilde om foreningen.
 • Utvalget er tilgjengelig for kontakt med medlemmer.

Fremme en god overgang fra student- til yrkesliv

 • Utvalget tilstreber å være synlig og tilgjengelig for nyutdannede.
 • Vi samarbeider med aktuelle utvalg, avdelinger og sekretariatet i foreningen.

Hva gjør YPU?

YPU har et engasjement som spenner over en rekke områder gjennom ulike aktiviteter og arrangement.

 • Vi samarbeider med lokalavdelingene i universitetsbyene om å informere profesjonsstudenter om NPF, om jobbmuligheter, jobbsøking og lønnsforhandling.
 • Vi gir innspill til utdanningsinstitusjonene om mulige forbedringer i utdanningen for å bedre ruste studenter til å håndtere de krav og forventninger som stilles til en yrkesaktiv psykolog.
 • Vi veileder nyutdannede og ikke-spesialister i å søke råd og informasjon i Psykologforeningen sentralt, inkludert informasjon om tillitsvalgtapparatet.
 • Vi gir generell informasjon og veiledning om å søke jobb og forhandle lønn, bl.a. gjennom å tilgjengeliggjøre og oppdatere Veileder for avgangsstudenter.
 • Vi deltar i tillitsvalgtopplæring for å løfte frem saker som berører ikke-spesialister spesielt, for eksempel utfordringer og muligheter ved midlertidige ansettelser.
 • Vi arrangerer uformelle treff for yngre psykologer.
 • Vi inviterer til faglige kveldsseminarer, hvor foredragsholdere inviteres til å fortelle hvordan de har utfordret den tradisjonelle psykologrollen gjennom å jobbe utradisjonelt, eller forteller om områder i arbeidslivet vi kjenner lite til fra studietiden.
 • Vi jobber for å sette fokus på arbeidshelse blant yngre psykologer.

I tillegg til dette er det et mål å være tilgjengelig for NPF sentralt og lokalt i saker som er viktig for ikke-spesialister, samt å jobbe aktivt i forbindelse med lederkonferanser og landsmøter.

YPU minner om at lokalavdelingene  ofte arrangerer sosiale og faglige aktiviteter for sine medlemmer.

Henvendelser til YPU kan sendes til ypu@psykologforeningen.no.

Vil du ha tilsendt informasjon om aktiviteter i YPUs regi, kan du sende din e-postadresse til ypu@psykologforeningen.no, så setter vi deg på vår interne e-postliste.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.