Rett til veiledning for ansatte i kommuner og fylkeskommuner

Hvilke rettigheter har psykologer som jobber i kommuner og fylkeskommuner til veiledning?

Norsk psykologforening og YPU mener at alle ansatte psykologer bør tilbys veiledning, og samtlige psykologer oppfordres til å forhandle om dette ved ansettelse. For psykologer ansatt i helseforetakene er ikke-spesialisters rett til dekket spesialisering og veiledning fra psykologspesialist tariffestet og etablert praksis. Retningslinjer og praksis knyttet til veiledning for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte psykologer kan derimot oppleves som uklare, og YPU ønsker med dette å samle informasjon om veiledning for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte psykologer i én oversiktsartikkel.

For medlemmer ansatt i norske kommuner og fylkeskommuner, bortsett fra Oslo kommune

Norske kommuner og fylkeskommuner er medlemmer av Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS). Oslo kommune er eget tariffområde, og avtaler inngått mellom KS og NPF gjelder ikke for psykologer ansatt i Oslo kommune. Se nederst i denne artikkelen for avtaler som regulerer arbeidsforhold for psykologer ansatt i Oslo kommune.

Avtaler inngått av NPF/ Akademikerne gjelder i utgangspunktet for medlemmer av NPF, og arbeidsgiver kan avvike fra avtalene når det gjelder ansettelsesforhold for psykologer som ikke er medlemmer av NPF.

For medlemmer ansatt i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

For medlemmer ansatt i kommunal og fylkeskommunal pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er retten til veiledning regulert av  SFS 2208 Sentral forbundsvis særavtale om supervisjon i PPT  mellom KS og NPF. Her fremkommer det at ”pedagogisk-psykologisk rådgivere har rett til faglig veiledning”, at veiledningen skal ”minst tilsvare to timer per uke gjennom to år, til sammen 160 timer”, og at ”pedagogisk-psykologisk rådgiver som er psykolog har rett til å få sin veiledning av psykolog”.

For medlemmer ansatt i øvrige kommunale og fylkeskommunale tjenester                           

For medlemmer ansatt i andre kommunale og fylkeskommunale tjenester enn PPT er retten til veiledning regulert av   SFS 2303 Sentral forbundsvis særavtale om Psykologtjenesten  mellom KS og NPF. Her fremkommer det at psykologer ”utfører psykologisk arbeid under faglig veiledning/støtte fra annen psykolog”.

Ved uenighet eller konflikt

YPU anbefaler medlemmer å fremlegge den aktuelle særavtalen for arbeidsgiver ved eventuell uenighet omkring veiledning ved ansettelse. Ved fortsatt uenighet oppfordrer YPU medlemmer til å kontakte hovedtillitsvalgt for NPF i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Medlemmer kan også kontakte  Forhandlingsavdelingen i NPF  for bistand.

Mer informasjon

For mer informasjon om ansettelsesforhold for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte psykologer (herunder Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen og særavtaler), se NPFs nettside for psykologer ansatt i kommuner og fylkeskommuner:

Psykolog i kommunen

Informasjon om tariffområde KS

For medlemmer ansatt i Oslo kommune                                              

Rett til veiledning for medlemmer ansatt i Oslo kommune reguleres av  Oslo kommunes overenskomster med arbeidstakerorganisasjonene vedrørende lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere i Oslo kommune  mellom Akademikerne og Oslo kommune.

Under punktet Særbestemmelser med Norsk Psykologforening fremkommer det at noen av psykologstillingene skal få veiledning: ”psykologen utfører vanlig psykologisk arbeid under faglig veiledning/støtte fra overordnet psykolog”. Det er viktig at du sjekker med arbeidsgiver at veiledning er inkludert i tilbudet. Erfaring med ansettelser i Oslo kommune, viser at de fleste psykologene får dette innvilget når de krever det, selv om det ikke lå i grunntilbudet. 

Under punktet Veiledningsavtale for psykologer i pedagogisk-psykologisk tjeneste fremkommer det at ”pedagogisk-psykologisk rådgiver har rett til faglig veiledning”, at ”veiledningen skal minst tilsvare 2 timer pr. uke gjennom 2 år (til sammen 160 timer)”, at ”veileder skal godkjennes av Norsk Psykologforening”, at ”dersom det ved kontoret ikke er tilsatt psykolog som er kvalifisert til å gi veiledning, skal veiledningen søkes dekket på annen måte”, og at ”arbeidsgiver dekker utgifter som følger av slik veiledning”.

Ved uenighet eller konflikt

YPU anbefaler medlemmer å fremlegge overenskomsten for arbeidsgiver ved eventuell uenighet omkring veiledning ved ansettelse. Ved fortsatt uenighet oppfordrer YPU medlemmer til å kontakte hovedtillitsvalgt for NPF i Oslo kommune. Medlemmer kan også kontakte  Forhandlingsavdelingen  for bistand.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.