Lønnsforhandlinger

Håndbak

I tariffområdene skjer en større eller mindre del av lønnsdannelsen lokalt.

I helseforetakene, KS-området (kommunene) og Spekter/SAN skjer all lønnsdannelse lokalt for våre grupper, mens det i staten bare er en mindre del av lønnsforhandlingene som foregår lokalt.

Det er en forhandlingsdelegasjon fra Psykologforeningen som forhandler på det enkelte forhandlingssted. Vanligvis er hovedtillitsvalgt forhandlingsleder, og har eventuelt med seg et eller to medlemmer til i delegasjonen. De tillitsvalgte får hvert år i forkant av forhandlingene tilsendt detaljert informasjon fra forhandlingsavdelingen sentralt. Det er forhandlingsdelegasjonen som beslutter hvilke krav som skal fremmes overfor arbeidsgiver, men vanligvis vil de først ha innhentet krav fra medlemmene i virksomheten. Der ikke arbeidsgiver har utarbeidet egne kravskjemaer kan du benytte skjemaene under "Forhandlingsverktøy" (til høyre på siden).

Andre lønnsforhandlinger

I tillegg til de årlige lønnsforhandlingene er det hovedsaklig to måter å forhandle lønn på:

Ved nyansettelser. Ta gjerne kontakt med tillitsvalgt på arbeidsstedet eller med forhandlingsavdelingen når du skal forhandle lønn ved nyansettelse! Se også artikkelen "Ny jobb, ny lønn" (under "Forhandlingsverktøy" til høyre på siden) som beskriver hvordan du i praksis kan forhandle om lønn og evt. også andre ansettelsesvilkår.

Ved vesentlige endringer i arbeidsoppgaver eller for å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft. I staten er dette 2.5.3-forhandlinger, i KS er det 5.2-forhandlinger. Tallene viser til bestemmelsen i den aktuelle hovedtariffavtalen som hjemler disse forhandlingene (i helseforetakene er det ikke nødvendig med egen hjemmel for å regulere lønn utenom de årlige forhandlingene).

Fond til videre- og etterutdanning

Fond til videre- og etterutdanning av psykologer i klinisk psykologi og psykoterapi.

Søknadsfrist 1. oktober.

Les mer her

Bank og forsikring

Gjennom våre avtaler med Danske bank og Storebrand får du fordelaktige bank- og forsikringstilbud.

Visittkort/timekort/stempel

Visittkort/timekort

Psykologforeningen har inngått avtale med nettjenesten The Card som tilbyr medlemmene produksjon av visittkort med Psykologforeningens logo til redusert pris. 

Stempel

Som medlem av Norsk psykologforening kan du skaffe deg stempel med medlemslogo. Et stempel som viser at du er medlem av Psykologforeningen, skal være et kvalitetsstempel, og kan for eksempel brukes til fakturaer, rapporter og innkallingsbrev.

Logg inn til Min side for mer informasjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.