Psykologforeningen tar medansvar for testsertifisering

Fra 1. januar 2012 har Norsk psykologforening medansvar for hvilke krav som skal stilles arbeidspsykologiske tester og testbrukere. Arbeidet skjer innenfor rammen av sertifiseringsordningen som driftes av Det Norske Veritas (DNV). 

– For å unngå feil testbruk, er det helt avgjørende at det stilles krav til tester og de som bruker dem, sier Andreas Høstmælingen.

Han sier anvendelsen av arbeidspsykologiske testverktøy brer om seg. Samtidig er det stor variasjon i testbrukernes kompetanse, og mye tyder på at kompetansen til den som tolker testresulatene, kan bli bedre.

Strenge krav

- Få av de som blir testet, vet hvilke krav de bør stille til testbrukerne. De er heller ikke i en situasjon som innbyr eller oppfordrer til å utfordre testbrukerkompetansen. Derfor er sertifiseringsordningen så viktig, sier Høstmælingen.

DNV-sertifiserte testbrukere oppfyller strenge krav til praktisk og teoretisk kunnskap om testbruk. For å beholde sertifikatet, må de jevnlig vise at de opprettholder kompetansen og er oppdatert på nye krav. Nå blir altså Psykologforeningen part i sertifiseringsordningen. Foreningen overtar dermed et ansvar som tidligere ble forvaltet av Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN).

Etisk testpraksis

En arbeidspsykologisk test måler en eller flere av dine egenskaper; først og fremst evnenivå samt ulike personlighetsegenskaper.

Sertifiseringsrådet for testbruk i Norge (STN) ble stiftet i juni i 2003, og er et resultat av et samarbeid mellom Norsk Psykologforening, Det Norske Veritas (DNV), sentrale testleverandører og testbrukere i Norge. STN ble etablert for å sikre faglig forsvarlig testbruk og er en rådgivende instans for DNVs sertifisering av testbrukere og testverktøy innen det arbeidspsykologiske feltet.

Hensikten med sertifiseringsordningen er å:

  • Sikre etisk testpraksis
  • Sikre individer rettferdig evaluering
  • Sikre organisasjoner effektive rekrutterings- og utviklingsprosesser
  • Sikre at organisasjoner benytter kompetente testressurser

Emneord: tester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.