Nye anbefalinger om oppbevaring og utlevering av testmateriell

Psykologforeningen har endret sine anbefalinger om oppbevaring og utlevering av testmateriell. 

Anbefalingene er i tråd med Helse- og omsorgsdepartementets redegjørelse for gjeldende rett

  1. Testresultater (omregning av direkte svar til råskårer/skalerte skårer) samt testrapport (sammenstilling av resultatene inkludert analyse og tolkning av resultatene) scannes/lagres i pasientens hovedjournal.
  2. Når det gjelder rådata anbefales det at pasientens direkte svar lagres i relevant sidesystem (testcomputer eller annet relevant medium som er en del av journalsystemet). Det er viktig å påpeke at det i et testopptak ikke er nødvendig å nedtegne alt pasienten sier. Det er opp til psykologen som tar opptaket å vurdere hvilke responser som er tilstrekkelig å nedtegne for å kunne gi en fyllestgjørende skåring.
  3. Ved spørsmål om utlevering anbefales å utlevere
    - Kopi av testresultater og testrapport.
    - Ved krav om utlevering av rådata anbefales det at man gir kopi av testsvar, men ikke testspørsmål og stimulusmateriale.
    - Både psykologer og pasienter bør være informert om at testforleggere kan gå til rettslige skritt mot alle som sprer informasjon som kan ødelegge testens integritet. 

Last ned Helse- og omsorgsdepartementets redegjørelse

Last ned Psykologforeningens anbefalinger

På et generelt grunnlag er det viktig å understreke at det anses som god psykologpraksis alltid å tilby tilbakemelding og gjennomgang av testresultater og testrapport med pasient/klient etter utredning.

Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for en forsvarlig tilgangsstyring til hovedjournal og sidesystemer.

Emneord: tester

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.