Psykolog i kommunen

Kommunene har ansvar for å fremme psykisk helse, forebygge sykdom og behandle psykisk lidelse. Psykologer er fra 2020 lovfestet som en nødvendig profesjon inn i dette samfunnsoppdraget.

Siden 2013 har det vært en økning i antall psykologer som jobber i kommunen og Psykologforeningen har nå ca. 900 medlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Hva psykologer i kommunen jobber med må tilpasses lokale forhold som befolkningens behov og størrelse, eksisterende tjenester og ressurser, psykologens og andres kompetanse samt organisatorisk plassering. Les mer om innhold i stillingen her.

Informasjon om arbeidsvilkår, hva en slik stilling kan inneholde og tips til søknadsprosessen.

Policy og høringsuttalelser fra Psykologforeningen og politiske føringer fra myndighetene.

Her finner du eksempler og reportasjer om hvor og hvordan psykologer jobber i kommunen.

Fra kommunale planer, psykisk helse i folkehelsearbeid og kliniske eksempler i kommunal kontekst.

Staten er med på å betale for fastlegene og fysioterapeutene, men ikke psykologene i kommunene.

Synet på hva psykologer kan bidra med på skolene er litt snevert, mener PPT-leder Andrea Kanavin Grythe. I en ny rapport forklarer hun hvordan de kan hjelpe elever gjennom klassekameratene og lærerne deres.

Historia om Psykhjelpen og Blues Mothers – 18 års samarbeid mellom Institutt for psykologi, UiT og Forebyggende helsetjenester i Tromsø kommune.

Mens psykologer på sykehusene fortviler over for lite og kort behandling, sier psykologer i kommunene at de får rom til å gi god psykisk helsehjelp. Men de klarer ikke å dekke lokalbefolkningens behov.

Resultatene fra medlemsundersøkelsen om psykologer i kommunene viser at det gjøres mye godt kommunalt psykologarbeid. Samtidig er det store variasjoner, skriver visepresident Arnhild Lauveng.

Psykologforeningen er stolte over å kunne presentere vår strategi for utvikling av kommunale tjenester.

Barn som går inn på skolen

For å få en tverrfaglig PP-tjeneste må den psykologfaglige kompetansen styrkes.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.