Vil ha kjønnsmangfold på timeplanen

Hvilket kjønn?

Temaer som «kjønnsmangfold» og «seksuell orientering» står sjelden øverst på timeplanen når psykologer utdanner seg eller går på kurs. Det ønsker Rosa kompetanse å gjøre noe med.

Tiltaksleder Nina Sinding-Larsen i Rosa kompetanse mener det er viktig at helsepersonell å møte alle med åpenhet - uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. 

Nina Sinding-Larsen. Foto: Jan Petter Lynau, VG.

Nina Sinding-Larsen. Foto: Jan Petter Lynau, VG.

Hun sier at manglende bevissthet om kjønnsmangfold gir seg utslag både i heteronormative og cisnormative holdninger (cisnormativ= at man tar for gitt at en persons kjønnsidentitet harmonerer med biologisk kjønn). 

Det fører blant annet til at mennesker som ikke er heterofile kan oppleve å bli stigmatisert og å måtte gå på tvers av forventninger, og «forklare seg» når temaer som partnere og familieliv bringes på bane.

– Økt kompetanse på dette feltet kan bidra til at de av oss som tilhører en seksuell minoritet eller en kjønnsminoritet vil oppleve helsetilbudet som mer relevant og tilgjengelig enn i dag.

 

"

Vi tror at rosa kompetente psykologer vil komme i en bedre behandlingsposisjon enn de ellers ville ha gjort

"

– Vi tror at rosa kompetente psykologer vil komme i en bedre behandlingsposisjon enn de ellers ville ha gjort, sier Sinding-Larsen. 

Forskningen på lhbt-feltet tyder på lhbt-personer er særlig utsatt når det kommer til angst, depresjon, selvskading, spiseforstyrrelser samt forsøk på å ta eget liv. 

– I lys av dette har vi et ønske om å nå enda bedre ut til landets DPS’er og BUP’er, påpeker Sinding-Larsen. 

Rosa kompetanse er en av fagavdelingene i FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (tidligere LLH). 

Vi du vite mer, kontakt: Nina Sinding-Larsen, nina@llh.no

Emneord: kjønn

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.