Kommentar

Psykisk helse i alt vi gjør

Bestefar og barnebarn tar knebøy

Når folkehelseloven har slått fast at psykisk helse hører hjemme i folkehelsearbeidet, er det logisk at psykologkompetansen sikres plass gjennom lovfesting.

Heidi Svendsen Tessand

Heidi Svendsen Tessand

Psykologers rolle i kommunen er mangfoldig. Kommunepsykologer er helsepersonell som skal møte og bistå enkeltpersoner som trenger hjelp. Men de forvalter også kunnskap og kompetanse som gir grunnlag for å vite hvordan rammene rundt våre liv påvirker vår psykiske helse.

Gjennom folkehelsearbeid kan vi bidra til å skape gode oppvekst- og levevilkår der vi bor: 

  • Til å skape et inkluderende skolemiljø
  • Til å hindre salg av rusmidler på skolen.
  • Til å forebygge ensomhet og sosial ulikhet ved å etablere gode møteplasser der folk kan oppleve mestring og tilhørighet. 

Dette er eksempler på oppgaver der mange aktører hører hjemme; frivillige organisasjoner, idrettslag, politi etc. Men det trengs også et psykologisk blikk. Det er dette blikket vi nå ønsker å formalisere.

Vi foreslår altså å lovfeste psykologfaglig kompetanse i det lokale folkehelsearbeidet. Det innebærer i så fall en endring i Folkehelselovens § 27, som speiler dagens lovgivning om samfunnsmedisinsk kompetanse. Forslaget er framsatt i forbindelse med at vi er invitert til å komme med innspill til Regjeringens folkehelsemelding. 

"

Gjennom folkehelsearbeid kan vi bidra til å skape gode oppvekst- og levevilkår der vi bor

"

 

En rekke av de store folkehelseutfordringene forutsetter livsstilsendringer der psykologisk kompetanse vil kunne gi viktige bidrag.

Stikkord er fysisk helse og tiltak knyttet til trening, kosthold og røyking. Psykologisk kunnskap sier oss mye om hva som motiverer oss; hva som gjør at vi velger som vi gjør. Gir vi denne kunnskapen større plass i lokalmiljøene, øker muligheten for å endre livsstilsvaner som ikke er bra for helsa vår. 

Å se psykisk og fysisk helse i sammenheng er avgjørende for å lykkes både med folkehelsearbeid og i utforming av helsetjenester.

Hilsen Heidi

Emneord: folkehelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.