Kommentar

På tide med flere avtalespesialister

Parterapi

Pasienter som står i kø for samtaler med psykolog, bør være skuffet. Helseminister Bent Høie bør være skuffet.

Siden regjeringserklæringen i 2013 har helseministeren vært opptatt av å øke behandlingstilbudet fra avtalespesialister, men de regionale helseforetakene (RHF`ene) vegrer seg.

"

Tjenesten er diskret, den er godt spredd og avtalespesialistene gir mange behandlingstimer per årsverk

"

Flere gode tjenester

Helseministeren tydelige holdning er at avtalespesialistene gir tjenester som er godt likt hos pasientene. Tjenesten er diskret, den er godt spredd og avtalespesialistene gir mange behandlingstimer per årsverk. Avtalespesialistene - privatpraktiserende psykologer med offentlig tilskudd - står for en fjerdedel av det totale antallet polikliniske pasienttimer. Det er en utrolig ytelse og skyldes i stor grad en ikke-byråkratisk og ressursbesparende organisering.

 

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Denne tjenesten ønsker helseministeren seg altså mer av. Han har derfor i flere år gitt beskjed til helseforetakene om at antall avtalespesialister skal økes betydelig. Bestillingen er kommet både oppdragsdokumenter og i flere møter om temaet. Senest i januar i år ga statsråden beskjed til helseforetakene om at det skal være en økning i antall avtalespesialister i 2018. Men ut fra de regionale helseforetakenes planer, skjer det ikke for psykologi.

Det er RHF´ene som oppretter driftsavtalene som gir flere privatpraktiserende psykologer. RHF`ene har siden 2013 vegret seg for å utlyse nye driftsavtaler. Helseplanleggerne i RHF`ene skal først ha sikkerhet for at det er på plass IT-systemer med mulighet for elektroniske henvisninger og rapportering, samt at det er tilstrekkelig gjennomstrømming av pasienter i praksisene.

Les også

Dernest skal det i løpet 2018 på plass samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og DPS. Det siste nå er planer om pilotprosjekter i alle fire regionale helseforetak for å teste ut om felles henvisnings- og vurderingsmottak for DPS`ene og avtalespesialistene kan gjøre helseplanleggerne trygge på at det er de riktige pasientene som får tilbud hos avtalespesialister. 

"

Avtalespesialistene gir et godt og effektivt helsetilbud. Det er på høy tid at flere får nyte godt av det

"

 

Manglende vekst

Også i Norsk psykologforening er vi skuffet over manglende vekst i behandlingstilbudet. På tross av hyppige møter med helseplanleggerne i RHF`ene, har vi foreløpig ikke fått gehør for vår bekymring for lange ventelister, og for at det er det er behov for å øke antallet årsverk.

Vår tålmodighet er strukket langt, men vi skal gjøre det vi kan for å gi økt trygghet hos helseplanleggerne. Avtalespesialistene gir et godt og effektivt helsetilbud. Det er på høy tid at flere får nyte godt av det.

Hilsen Rune

Emneord: privatpraksis

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.