Jobber med medlemmenes innflytelse

Lokalavdelingsledere og tillitsvalgte var samlet til gode diskusjoner på lederkonferansen i Sandefjord. (Foto: Psykologforeningen)

Organisasjonsgjennomgang i Psykologforeningen: – Foreningen trenger et sterkere politisk apparat. Vi trenger flere som er med å dra lasset. Vi trenger at medlemmene føler seg representert, sa president Håkon Skard på lederkonferansen 8.–9 juni.

Lederkonferansen er den fremste muligheten til å diskutere de viktigste sakene i forkant av beslutningene på landsmøtet 23.–25. november 2022. Landsmøtet i Psykologforeningen er hvert tredje år.

En av de viktigste sakene landsmøtet bestilte i 2019, var en gjennomgang av organisasjonen Psykologforeningen.

Organisasjonsgjennomgangen skal se nærmere på representativitet og medlemmenes innflytelse i Psykologforeningen.

Arbeidsgruppen og sentralstyret har jobbet mye med denne saken, og kunne endelig legge frem arbeidet for diskusjon med deltakerne på lederkonferansen i Sandefjord.

– Vi prøver å gjøre disse lederkonferansene til mer av et diskusjonsforum for å kunne få flere tilbakemeldinger, sa Psykologforeningens president Håkon Skard på lederkonferansen 8. juni. (Foto: Psykologforeningen)

Har tatt signalene på alvor 

Psykologforeningens president Håkon Skard var opptatt av at dette er signaler som Psykologforeningen ikke har ventet tre år med å følge opp.

– Vi har begynt å jobbe med dette uavhengig av gjennomgangen, fordi man trenger ikke et landsmøtevedtak for å jobbe med organisasjonskultur, sa Skard fra scenen på lederkonferansen.

– Et eksempel er at vi prøver å gjøre disse lederkonferansene til mer av et diskusjonsforum for å kunne få flere tilbakemeldinger. Derfor får dere flere sakspapirer i forkant og kortere presentasjoner.

En annen endring på årets lederkonferanse var antall deltagere. Tidligere har lederkonferansen i landsmøteåret vært forbeholdt representanter for lokalavdelingene, men i år var også utvalgssektoren og tillitsvalgtapparatet invitert, nettopp for å sikre representativitet og innflytelse inn mot viktige beslutninger på landsmøtet.

– Foreningen trenger et sterkere politisk apparat. Vi trenger flere som er med å dra lasset. Vi trenger at medlemmene føler seg representert, fremholdt Skard under gjennomgangen.

Sentralstyremedlem Siri Næs deltok på konferansen. (Foto: Psykologforeningen)

Anbefaler formalisering av tillitsvalgtes plass

Arbeidsgruppen foreslår at Psykologforeningen formaliserer tillitsvalgtes plass i organisasjonen og oppretter fire arbeidssektorutvalg: for spesialisthelsetjeneste, kommune, stat og private psykologer inkludert avtalespesialister og andre selvstendige.

Den foreslår også et tillegg til reguleringen av delegater til landsmøtet. Ved å legge føringer for hvordan lokalavdelingene velger delegasjonen sin, vil den styrke tillitsvalgtes representasjon på landsmøtet. En ny regel vil kreve at en del av delegasjonen fra hver lokalavdeling skal være medlemmer med verv i foreningen.

Saker behandlet på lederkonferansen:

  • Fagetisk råds rolle og mandat – Landsmøtesak 19-2019
  • Kvalitet i utdanningen – Landsmøtesak 7/8-2019
  • Organisasjonsgjennomgangen i Psykologforeningen – Landsmøtesak 10-2019 
  • Hovedsatsingsområdet for Psykologforeningen i inneværende og neste landsmøteperiode
  • Lønnsoppgjøret 2022
  • Økonomisk rapport

Se anbefalingene fra arbeidsgruppen og andre saker som ble lagt fram på lederkonferansen

Les mer om sakene på landsmøtet 2022

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.