Hvordan forhandle lønn i kommunal sektor?

Ellen Ekre Engh er spesialrådgiver i Forhandlingsavdelingen i Norsk psykologforening

Lønnsforhandlinger er vanskelig. Her kommer vi med noen råd og tips til deg som skal forhandle lønn lokalt i kommunen (unntatt Oslo kommune). Bli også med på vår digitale spørretime om de lokale forhandlingene onsdag 24. august mellom 13.00 og 15.00. (Se lenke til Zoom nederst i saken).

 • Det skal forhandles lønn for alle kommunalt ansatte psykologer innen den 1. oktober hvert år. Du må finne ut hvordan dette skal foregå, og hvordan du vil bli ivaretatt – hvem skal forhandle for deg? Du kan da kontakte tillitsvalgt, nærmeste leder eller personalavdelingen for å avklare videre forhandlingsprosess. Forhandlingsplikten er klart hjemlet i hovedtariffavtalen, arbeidsgiver kan ikke motsette seg å forhandle.
 • Forhandlingene foregår lokalt i den enkelte kommune. Psykologer får all lønn fastsatt etter lokale kollektive forhandlinger og får ingen tillegg sentralt. Det er i tråd med Psykologforeningens og Akademikernes lønnspolitikk.
 • Kriteriene for lønnsfastsettelsen følger av hovedtariffavtalen kapittel 5 – stillingens kompleksitet og den enkelte ansattes kompetanse, ansvar, resultatoppnåelse og innsats. Videre er det avtalt at det skal være naturlig sammenheng mellom arbeidstakerens kompetanse, kompetanseutvikling og lønnsutvikling. Relevant etter- og videreutdanning skal vektlegges.
 • Virkningsdato for lønnstillegget skal være 1. mai 2022, med mindre partene lokalt blir enige om noe annet. Arbeidsgiver kan ikke ensidig bestemme en annen virkningsdato.
 • Ved lokale lønnsforhandlinger skal det tas hensyn til lønnsutviklingen i tariffområdet – det vil si lønnsutviklingen til de ansatte som har fått ny lønn fastsatt sentralt. Resultatet her var på 3,84 %. Dette gjelder stort sett alle andre kommunalt ansatte enn akademikere og ledere.
 • I de fleste situasjoner snakker man lokalt om en nivåheving (friske penger per 1. mai), men blir det snakk om overheng eller glidning, ta kontakt med Forhandlingsavdelingen.
 • Relevant bakgrunnsinformasjon når det gjelder hvor mye man bør kreve i lønnsøkning, kan være snittlønn for kommunalt ansatte psykologer, snittlønn fra andre sektorer og lønnsnivå på sammenlignbare stillinger i kommunen. Mer informasjon om dette står i rundskriv fra Forhandlingsavdelingen. Ring gjerne rundt og spør om resultater i nabokommuner og nærliggende helseforetak. Lokale forhold avgjør hvor høyt et lønnskrav bør være.
 • Andre argumenter for lønnsøkninger kan være:
  • Alle ansatte forventer å få et årlig lønnsopprykk.
  • Ønske om / behov for stabilitet i personalgruppen / psykologgruppen, og å beholde spesiell kompetanse. Snakk med lederen din om dette på forhånd.
  • Utvikling i stillingen / kompetansen siden forrige lønnsregulering.
  • Eventuelle endringer av stillingens arbeidsoppgaver og ansvarsområde
  • Hvis du er eneste medlem i Psykologforeningen i kommunen og møter motstand på å få forhandle for deg selv, så kan du ta kontakt med Forhandlingsavdelingen slik at vi kan bistå med å finne en løsning.
  • Akademikerne avholder opplæringskonferanser for tillitsvalgte knyttet til lønnsforhandlinger – se informasjon: https://akademikerne.no/kurs-og-konferanser/regionale-opplaeringskonferanser-for-kommunal-sektor . Vi anbefaler at tillitsvalgte som skal forhandle, deltar på en av disse konferansene.

Alle medlemmer som er registrert med kommunal arbeidsgiver, skal ha fått tilsendt rundskriv med tips og råd i forbindelse med de lokale forhandlingene. Kontakt oss om du ikke har fått dette rundskrivet, eller hvis du har andre spørsmål. Den som skal forhandle, kan gjerne ta kontakt i forkant, så tildeler vi en rådgiver som er tilgjengelig under forhandlingene.

Psykologforeningen avholder digital spørretime knyttet til de lokale forhandlingene 24. august fra 1300 til 1500. Link til dette har blitt sendt ut til alle medlemmer i kommunal sektor.

Forhandlingsavdelingen er tilgjengelig på forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no eller via den daglige telefonvakten mellom kl. 1215 og 1500. Du når oss på 23103130.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psykologforeningen avholder digital spørretime knyttet til de lokale forhandlingene 24. august fra 1300 til 1500. Link til dette finner du her:

https://us02web.zoom.us/j/83448587661?pwd=SXhPclYyYVEwMEtjUEd1ekp6Y0lodz09

Meeting ID: 834 4858 7661
Passcode: 92797894

Har du mulighet til å installere programvare på din pc anbefaler vi at du installerer Zoom-klient, hvis ikke lar det seg gjøre å kjøre det fra nettleser.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.