Kommentar

Etterlyser faglig ledelse i helseforetakene

Hånd hindrer dominobrikker å velte andre dominobrikker

God ledelse og styring i helseforetakene er viktig for å gi best mulig tilbud til pasientene. Denne holdningen er basis for Psykologforeningens påvirkningsarbeid overfor helsemyndighetene.

Stortinget behandler i øyeblikket to saker som omhandler hvordan helseforetakene styres. Først i representantforslag om ledelsesreform i offentlige sykehus , så i Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet i 2016 . 

 

Tor Levin Hofgaard

Tor Levin Hofgaard

"

Våre standpunkter er klare og har vært holdt fram overfor myndighetene gjennom flere år

"

God ledelse og styring i helseforetakene er viktig. Først fremst for å optimalisere sluttproduktet – gode psykiske helsetjenester. Og det kan ikke skje uten at kjernetroppene i spesialisthelsetjenesten har gode arbeidsvilkår og armslag til å forvalte psykologifaget til beste for pasientene. Psykologforeningens standpunkter er klare og har vært holdt fram overfor myndighetene gjennom flere år.

Nå følger vi opp med å levere innspill både til forslaget om ledelsesreform og stortingsmeldingen om kvalitet og pasientsikkerhet. Først og fremst etterlyser vi mer faglig ledelse i helseforetakene. 

Faglig ledelse handler om at man finner kriterier for godt fag som brukes som styringsverktøy, ikke bare aktivitet. Faglig ledelse innebærer økonomisk styring på overordnet nivå, mens førstelinjeledelse forholder seg til de faglige kriteriene for god pasientbehandling. I dag ser vi dessverre at de økonomiske insentivene har sklidd helt ned til behandlernivå. Det må bli større rom for faglig beslutningsmyndighet nærmest mulig pasientene. 

Psykologforeningen har derfor bedt Stortinget bidra til et mer faglig og pasientnært innhold i det videre arbeidet med ledelse i helseforetakene og kvalitet i psykisk helse.

 

Tor

Emneord: ledelse

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.