Vanlige spørsmål og svar om ELTE-saken

Norske studenter ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest fikk høsten 2016 avslag på sin søknad om å bli innvilget lisens og deretter autorisasjon som psykolog i Norge. Her er noen vanlige spørsmål og svar.

Hva dreier saken seg om?

Helsedirektoratet endret i 2016 sin godkjenningspraksis overfor studenter som har tatt masterutdannelse som Clinical and Health Psychologist ved Eötvös Loránd-universitetet (ELTE) i Ungarn. Det har ført til at studenter som ble ferdigutdannet våren 2016, har fått avslag på søknad om lisens som psykolog. 

ELTE-utdannete som allerede jobber på lisens, har fått opplyst fra Helsedirektoratet at de ikke vil få autorisasjon, eller fornyet lisen, etter endt lisensperiode. 

Hvem bestemmer hva?

Det er altså Helsedirektoratet som avgjør hvem som skal får lisens/autorisasjon som psykolog i Norge. Det er også Helsedirektoratet som kontrollerer om kompetansen til  den som søker lisens/autorisasjon, er jevngod med den norske psykologutdanningen. Psykologforeningen blir ikke konsultert i slike saker.

Hvorfor har Helsedirektoratet endret sin praksis?

Direktoratets oppgir at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av nye opplysninger fra ungarske myndigheter.  Av vedtaket går det fram at Helsedirektoratet mener at utdanningen ved ELTE har betydelige mangler når det gjelder klinisk praksis og teori sammenlignet med det norske profesjonsutdanningen i psykologi. Direktoratets vurdering er derfor at utdanningen ikke tilfredsstiller krav til å bli autorisert som psykolog i Norge.  

Hva mener Norsk psykologforening?

Psykologforeningen mener det er viktig at kravene til autorisasjon av psykologer ikke svekkes.  Dette for å sikre forsvarlige helsetjenester til pasientene og ivareta stadig mer komplekse oppgaver i helsevesenet som krever bred psykologkompetanse. Foreningen er opptatt av at Helsedirektoratet - som godkjennende myndighet - behandler alle søknader om godkjenning grundig og stiller de samme kravene, uavhengig av hvor søkerne har studert. Psykologforeningen er glad for at direktoratet leter etter mulige løsninger, men vil understreke at disse ikke må innebære at kravene til autorisasjon svekkes. 

Hvordan bistår Norsk psykologforening sine medlemmer?

Flere som er berørt av Helsedirektoratets praksisendringer, er medlemmer av Psykologforeningen. Psykologforeningen har stor sympati med ELTE-utdannede som rammes og vil hjelpe dem med å få vurdert sine saker.

Medlemmer som  har sin utdanning fra ELTE, kan søke foreningen om midler til ekstern juridisk bistand. Dette for å sikre at alle får god rådgivning uavhengig av Psykologforeningens politikk.

Dersom du mener at du har behov for bistand, sender du søknad til forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no .

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.