Informasjon til deg på lisens med utdanning fra ELTE

Helsedirektoratet har besluttet at den som er utdannet ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn ikke vil oppnå autorisasjon etter gjennomført lisensperiode/praksis i Norge.

I uke 40 i 2016 ble det kjent at Helsedirektoratet har besluttet at den som er utdannet ved ELTE ikke ville oppnå autorisasjon etter gjennomført lisensperiode/praksis i Norge. 

Helsedirektoratet avslo også søknader om lisens for nye søkere med utdanning fra ELTE. Helsedirektoratet mente at de hadde gitt lisens på feilaktig grunnlag.  

Psykologforeningen har stor forståelse for at Helsedirektoratets endring av praksis for tildeling av lisens og autorisasjon stiller den som har tatt psykologistudier ved ELTE, i en vanskelig situasjon. Det hadde være best for alle om det hadde vært mulig for Helsedirektoratet å komme frem til denne konklusjonen tidligere, fordi det er skapt forventninger om at dette studiet ville lede frem til autorisasjon som psykolog gjennom en praksisperiode på lisens i Norge.  

Samtidig er det myndighetene alene som kan avgjøre hvem som kvalifiserer for å kunne ta ansvar som helsepersonell i Norge. Dette er et grunnleggende prinsipp for å sikre pasienttrygghet og forsvarlig drift i norsk helsevesen, et prinsipp som Psykologforeningen støtter.  

Du som er på lisens med utdanning ved ELTE kan søke Psykologforeningen om midler til ekstern juridisk bistand. Dette gjøres for å sikre deg uavhengig bistand som ikke påvirkes av foreningens politikk. Dersom du mener at du har behov for bistand, sender du søknad til  forhandlingsavdelingen@psykologforeningen.no . 

Etter en lengre prosess ble det i revidert nasjonalbudsjett 2018 annonsert at regjeringen foreslår å etablere et kvalifiseringsprogram for ELTE-utdannede . Kvalifiseringsprogrammet skal gi de aktuelle kandidatene mulighet til å kvalifisere seg for norsk autorisasjon som psykolog.  

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi Helsedirektoratet i oppdrag å etablere kvalifiseringsprogrammet, som skal baseres på forslaget som direktoratet leverte i mars 2018. Det foreslås at kandidatene skal kunne gjennomføre et inntektsgivende kvalifiseringsprogram bestående av teori og praksis. Direktoratet har anslått at lengden på programmet vil være 14 måneder. Opptak til kvalifiseringsprogrammet vil skje i flere puljer, basert på når kandidatene fullførte utdanningen ved ELTE. 

Helsedirektoratet vil i samarbeid med helseforetakene og aktuelle utdanningsinstitusjoner, konkretisere og forberede for oppstart av programmet, slik at første pulje kan komme i gang så snart som mulig. Direktoratet har vurdert at det vil være mulig for kandidatene i første pulje å starte kvalifiseringsprogrammet i løpet av høsten 2018.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.