Uttak av ferie i enkeltdager

Kan arbeidsgiveren nekte arbeidstakeren å ta ut ferie i enkeltdager?

Spørsmål
Jeg er tillitsvalgt og har fått informasjon fra lederen om at ingen ansatte lenger får lov til å ta ut enkeltdager som ferie. Dette er medlemmene veldig misfornøyde med, og jeg lurer på om det ligger innenfor arbeidsgiverens styringsrett? Hvordan bør jeg som tillitsvalgt gå frem i denne saken?

Svar
En ferieuke i ferielovens forstand er seks virkedager.

En arbeidstaker kan kreve tre uker sammenhengende ferie mellom 1. juni og 30. september. Dette utgjør 18 virkedager ferie og kalles gjerne «hovedferien». Arbeidstakeren har i tillegg krav på en uke ferie (seks virkedager) i medhold av ferieloven. Denne uken kalles «restferien», og arbeidstakeren kan kreve at disse seks dagene tas ut samlet. Med dette menes at arbeidsgiveren ikke kan pålegge arbeidstakeren å ta ut restferien oppdelt.

Videre har man krav på 5 virkedager ferie etter våre tariffavtaler (den såkalte femte ferieuken/avtalefestet ferie), og denne kan man også kreve samlet uttatt. Merk imidlertid at man ikke kan kreve restferien og den avtalefestede ferien tatt ut som to uker ferie i strekk.

Utover dette ligger det innenfor arbeidsgiverens styringsrett å bestemme når de ansatte skal ta ut ferie. Svaret på spørsmålet ditt blir dermed at arbeidstakeren ikke har krav på å få ta ut enkeltdager med ferie. Det er selvsagt slik at arbeidsgiveren kan innvilge slike enkeltdager med ferie, men man kan ikke kreve det. Det er veldig vanlig at arbeidsgivere innvilger slik oppdeling av ferien.  

Merk at arbeidstakeren heller ikke kan kreve at få ta ut restferien eller den avtalefestede ferie sammen med hovedferieperioden.

Når det er sagt, så er det å nekte ansatte enkeltdager som ferie en meget dårlig personalpolitikk, og det sender uheldige signaler. Jeg kan ikke se at det er en eneste god grunn til å gjøre det. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og arbeidsgiveren bør ha en god grunn til konsekvent å avslå slike ønsker fra de ansatte.  Derfor er mitt råd til deg å be om et møte med ledelsen hvor du sier at du og medlemmene ikke kan forstå hvorfor arbeidsgiveren deres avslår slike ønsker. Og at du derfor ber om en redegjørelse for arbeidsgiverens nye praksis og begrunnelsen for dette.

Emneord: arbeidsrett

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.