Rett til sykmelding som nyansatt?

Hvor lenge må man ha vært ansatt for å ha rett til sykepenger?

Spørsmål
Jeg ble ferdig utdannet psykolog høsten 2012, og har nå jobbet ett år i spesialisthelsetjenesten. For tre uker siden tiltrådte jeg ny stilling i staten, direkte fra jobben i spesialisthelsetjenesten. Jeg har dessverre plutselig kommet i en vanskelig livssituasjon med livstruende sykdom i nær familie, og har behov for sykemelding. Min nye leder hevder at jeg som nyansatt ikke har rett til sykepenger på grunn av sykemelding. Hun mener at jeg må ha vært tilsatt i minst 2 måneder for å ha rett til sykepenger. Jeg syns dette høres rart ut, og jeg strever med å finne ut av regelverket på dette området. Ut fra loven ser det ut til at jeg ikke har rett til egenmelding, men er det riktig at sykemelding fra fastlege heller ikke teller?

Svar
Folketrygdloven skiller mellom din generelle rett til sykepenger og rett til sykepenger fra din arbeidsgiver. For å få rett til sykepenger er hovedregelen at den sykemeldte må være syk fra et arbeid, og at arbeidet må ha vart en viss periode. Det følger av folketrygdloven § 8-2 at den sykemeldte må ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntraff, for å ha rett til sykepenger. Dette innebærer at du kan ha rett til sykepenger selv om du ikke har vært ansatt hos ny arbeidsgiver i minst 4 uker. Vilkåret er at du har begynt i nytt arbeidsforhold direkte fra et annet arbeidsforhold. Dersom du ikke har arbeidet tidligere, eller det har vært et opphold mellom gammelt og nytt arbeidsforhold, har du altså ikke rett til sykepenger dersom arbeidsforholdet har vart mindre enn 4 uker hos din nye arbeidsgiver.

Fordi du jobber i statlig sektor og er omfattet av hovedtariffavtalen i staten, er imidlertid dine rettigheter bedre. Det følger av hovedtariffavtalen § 18 første ledd at du har krav på full lønn (ikke begrenset til 6 ganger grunnbeløpet i Folketrygden) fra ny arbeidsgiver så lenge du har «tiltrådt» tjenesten. Du har vært på din nye arbeidsplass i tre uker, så det er klart at du har tiltrådt arbeidet. Den samme rettigheten følger av tariffavtalene i Spekterområdet, kommunesektoren og Virke.

Dersom du skal ha rett til sykepenger fra din nåværende arbeidsgiver på bakgrunn av egenmelding, er det imidlertid et krav at du har vært ansatt hos arbeidsgiveren din i minst 2 måneder. Dette følger av folketrygdloven § 8-24 første ledd. Det er mulig at det er dette lederen din tenkte på da hun mente at du ikke hadde rett til sykepenger før det var gått to måneder.

Etter vår vurdering vil du altså ha rett til sykepenger fra din nye arbeidsgiver dersom legen har vurdert at du har rett til sykemelding, og du har tiltrådt den nye jobben.

Svaret er oppdatert 7. januar 2022.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.