Rett til innsyn i bekymringsmelding til barnevernet?

Har foreldre krav på å få se bekymringsmeldingen? Eller er det tilstrekkelig å notere i journal at bekymringsmelding er sendt barnevernet?

Spørsmål
Jeg har nettopp sendt en bekymringsmelding til barnevernet på i kraft av å være psykolog, på vegne av et barn jeg har i behandling. Nå krever barnets mor å få se bekymringsmeldingen. Har hun krav på det?

Svar
Det følger av pasientjournalforskriften § 7 bokstav b at følgende skal inn i journalen dersom det er relevant og nødvendig:

"Opplysninger om melding av opplysninger til annet personell og til andre etater eller tjenester etter helsepersonelloven kapittel 5,6, og 7, for eksempel henvisninger, epikriser, innleggelsesbegjæringer og resultater av rekvirerte undersøkelser, samt hvilke opplysninger slike meldinger bygger på". 

Helsepersonelloven kapittel 6 § 33 regulerer meldeplikt til barnevernet. 

Det kan utledes av dette at ikke hele bekymringsmeldingen skal inn i journalen. Den er da heller ikke gjenstand for innsyn fra foreldrene. Det er i denne sammenhengen tilstrekkelig å notere at bekymringsmelding er sendt til barnevernet grunnet omsorgssituasjonen i hjemmet.

Emneord: journal

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.