Rett til gradert foreldrepermisjon?

Kan arbeidsgiver kreve at jeg jobber halv dag hver dag når jeg er i 50% foreldrepermisjon?

Spørsmål
Jeg er gravid og lurer på om det finnes regler om gradert svangerskapspermisjon? Jeg skal jobbe 50 % fra august 2013 til juni 2014, og ønsker å jobbe 2 dager den ene uken og 3 dager den neste. Kan sjefen kreve at jeg jobber fem kortere dager?

Svar
Reglene for dette er å finne i arbeidsmiljøloven (aml) § 12-6 om delvis permisjon. Etter andre ledd skal arbeidsgiveren din som utgangspunkt legge til grunn dine ønsker for hvordan den delvise permisjonen skal tas ut, med mindre dette medfører «vesentlige ulemper» for din arbeidsgiver. Hva som ligger i vesentlige ulemper som kan begrunne avslag på søknad om delvis permisjon er det ikke sagt noe nærmere om i forarbeidene. Det finnes imidlertid avgjørelser fra den ankenemnda som var opprettet iht. den gamle arbeidsmiljøloven. Nemnda har lagt vekt på om delvis permisjon vil skape store problemer for organiseringen av arbeidet, om arbeidsgiveren har gjort nok for å undersøke om det er mulig å få utført arbeidet gjennom omplassering av personalet eller en tilfredsstillende vikarordning, om delvis permisjon vil innebære en urimelig økonomisk belastning for virksomheten, samt partenes vilje til kompromiss og fleksibilitet. Som du ser, så skal det mye til for at arbeidsgiveren skal kunne komme unna med å pålegge deg å jobbe tre korte dager hver uke.

Mitt råd til deg er at du fremlegger dette for sjefen. Hvis han fortsatt står på sitt og avslår ditt ønske, så kan du bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda jf. aml. § 10-13. Dette er en tvisteløsningsnemnd som skal finne løsninger i slike saker. Merk at det er en fire ukers frist for å bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda. Fristen løper fra det tidspunkt arbeidsgiver avslo din søknad om å jobbe to dager og tre dager annen hver uke. For mer info om nemnda, se Arbeidstilsynets nettsider eller ta kontakt med Forhandlingsavdelingen.

Emneord: permisjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.