Psykologers henvisningsrett

Er det slik at psykologer strengt tatt ikke har lov til å henvise til andre deler av spesialisthelsetjenesten enn psykisk helsevern og rus?

Jeg er spesialist i nevropsykologi og jobber i spesialisthelsetjenesten. Jeg har i en årrekke henvist pasienter internt til blant annet nevrologisk og nevrofysiologisk avdeling, MR, CT osv. I forbindelse med veiledning av en spesialistkandidat ble jeg nylig gjort oppmerksom på tvetydige formuleringene om henvisningsretten, både på Psykologforeningens hjemmesider og i selve lovteksten. Det står der at psykologer kan henvise til «psykisk helsevern og rus». Deretter står det at psykologer kan henvise til «relevant spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern».

Svar

Du har rett i at formuleringene rundt psykologers henvisningsrett kan fremstå uklare. Lovgiver har imidlertid vært nokså tydelig på at henvisningsretten fra primærhelsetjenesten og inn i spesialisthelsetjenesten er begrenset til psykisk helsevern og rus, og at det er dette som anses som «relevant spesialisthelsetjeneste» for psykologers henvisninger. Ordlyden i lovteksten åpner med andre ord ikke for at psykologer i primærhelsetjenesten kan henvise til somatisk spesialisthelsetjeneste. 

Den lovregulerte henvisningsretten fungerer som en portåpner fra primærhelsetjenesten og inn i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor et annet spørsmål om du som psykologspesialist i spesialisthelsetjenesten kan henvise videre internt i helseforetaket eller innad i spesialisthelsetjenesten. Dette er henvisninger av en annen karakter enn henvisninger fra primærhelsetjenesten inn i spesialisthelsetjenesten. Det er mange gode grunner for at du skal kunne henvise pasienter videre internt i spesialisthelsetjenesten slik du har gjort i en årrekke, men dette vil bero på interne retningslinjer for virksomheten, og er ikke omfattet av den lovregulerte henvisningsretten. 

Emneord: henvisning

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.