Pliktmessig avhold for helsepersonell

I mai 2012 trådte det i kraft nye regler som pålegger alt helsepersonell å avstå fra alkohol og rusmidler før man skal på jobb.

Spørsmål
Jeg har hørt at det finnes regler som krever at alt helsepersonell avstår fra å drikke alkohol et visst antall timer før man skal på jobb. Stemmer dette, og hvor lang tid i forveien er det i så fall tale om?

Svar

Det følger av helsepersonelloven § 8 at helsepersonell ikke skal innta eller være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Avholdsplikten gjelder midler med bedøvende eller sløvende virkning. Et slikt krav om avhold kan imidlertid også utledes av forsvarlighetskravet i helsepersonelloven § 4. Dette gjelder uavhengig av om slike midler benyttes i eller forut for arbeidstiden

Hvis den ansatte bruker medisiner i nødvendig sykdomsbehandling og disse kan virke inn på helsepersonellets yrkesutøvelse, skal arbeidsgiveren varsles om dette. Disse legemidlene regnes da ikke som «rusmidler» i lovens forstand, og kan fortsatt benyttes. Det er ikke meningen at den ansatte skal gi arbeidsgiveren melding om all medikamentbruk, kun det som eventuelt kan virke inn på arbeidsutførelsen.

I forskrift om pliktmessig avhold forut for arbeidet pålegges også alt helsepersonell å avstå fra å nyte alkohol og rusmidler før man skal på jobb. I forskriftens § 4 fremkommer det at helsepersonell ikke skal innta alkohol eller andre rusmidler i et tidsrom av åtte timer før arbeidstiden begynner. I forskriftens § 3 fremkommer det at helsepersonell aldri må ha over 0,2 promille alkohol i blodet. Hensikten bak reglene er pasientsikkerheten.

Som arbeidstid regnes også de tidsperiodene helsepersonell mot godtgjøring og i henhold til vaktordning og arbeidsavtaler har forpliktet seg til å møte på arbeid på kort varsel, eller til å gi råd og veiledning på telefon eller ved annen form for elektronisk kommunikasjon. For psykologer vil dette for eksempel gjelde diverse former for beredskapsvakt og ambulante tjenester.

Videre er det viktig å være klar over at arbeidsgiver har mulighet til å teste arbeidstakeren ved mistanke om rusmiddelbruk i forkant av arbeidstiden eller i arbeidstiden.

 

Reglene er meget viktige å overholde. 60% av alle administrative tiltak mot helsepersonell i form av tilbakekall av autorisasjon eller lisens er knyttet til rusmiddelbruk.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.