Må stillinger i kommunen utlyses eksternt?

Jeg jobber i en kommune og min arbeidsgiver har spurt meg om det er greit at vi ansetter en psykolog fast uten å lyse ut stillingen. Både arbeidsgiver og jeg er enige om at vi ikke kan tenke oss at vi får en søker som er bedre kvalifisert enn denne aktuelle kandidaten som jobber her i dag midlertidig. Hva bør jeg svare på dette?

Ved ansettelse i offentlig stilling (i staten, i kommunene og helseforetakene) skal det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet følges. Kvalifikasjonsprinsippet fastslår at den best kvalifiserte søkeren skal få tilbudet om den ledige stillingen. For at kvalifikasjonsprinsippet skal kunne følges må stillingen i de fleste tilfeller utlyses eksternt.  Utlysingen skal bidra til at tilsettingssaken blir så godt opplyst som mulig, for å sikre at den som er best kvalifisert kan bli tilsatt. Manglende utlysing vil kunne skape mistanke om at det kan ligge usaklige hensyn til grunn for å tilby stillingen til en bestemt person.

For statlige bedrifter er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet i Statsansatteloven § 3, for kommunene og helseforetakene følger altså det samme av et ulovfestet prinsipp. Dette prinsippet kommer til uttrykk gjennom bestemmelsen i Hovedtariffavtalen § 2 mellom KS (arbeidsgiverforeningen for alle kommuner bortsatt fra Oslo K) og Psykologforeningen som lyder slik: «Ved tilsetting og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner (teoretisk og praktisk utdanning samt skikkethet for stillingen)»

Sivilombudsmannen har slått fast at det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet gjelder for hele offentlig sektor.

Psykologforeningen er helt enig at faste stillinger skal lyses ut eksternt. Det er for å få et bredest mulig søkergrunnlag til stillingene, slik at man får tilsatt den/de som er best kvalifisert(e).

Du bør sjekke opp om din arbeidsgiver har interne retningslinjer for utlysning (f.eks. ansettelsesreglement) som sier noe om hvordan slik utlysning skal gjøres og hvem som skal involveres i ansettelsen.

Merk også at det følger av Arbeidsmiljøloven § 14 at alle ansatte skal få informasjon om at en stilling har blitt ledig, og derfor er alltid intern utlysning påkrevd. Utlysningen kan foregå på ulike måter, som ved mail til alle ansatte eller en beskjed på intranett. Videre følger det av Hovedavtalen mellom KS og Psykologforeningen at tillitsvalgte har rett til å uttale deg om tilsetting, overflytting, opprykk og forfremmelse til stillinger innenfor sitt område.

Det finnes unntak fra kvalifikasjonsprinsippet for eksempel hvis en psykolog har en lov- eller tariffavtalefestet fortrinnsrett til stillingen. Dette kan for eksempel gjelde hvis man har mistet jobben på grunn av nedbemanning eller er ufrivillig deltidsansatt.

Hva gjelder for helseforetakene? Se vårt svar her.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.