Må jeg sende epikrise til fastlegen?

Hva gjør jeg med tilbakemeldinger til henvisende lege når pasientene motsetter seg dette?

Spørsmål:
Jeg har gjort en nevropsykologisk utredning av en pasient. Under tilbakemelding ble vedkommende sint, og forbyr meg å melde noe tilbake til henvisende lege. Hva gjør jeg? Jeg er avtalespesialist. Pasienten har kommet frivillig etter henvisning fra sin fastlege. Pasientens ønske må veie tungt. Samtidig kan de kliniske funnene være viktig i legens vurdering av pasienten. Hva er avgjørende – pasientens ønske eller henvisende leges behov for vurderingen?

Svar:
Lovens generelle krav er at du automatisk skal gi tilbakemelding eller sende epikrise til henvisende lege. Men pasienten har muligheten for å motsette seg dette. Det har pasienten gjort. Epikrise/vurdering skal derfor ikke sendes.  

I tillegg vil jeg anbefale å sende en administrativ melding til henvisende lege om at konsultasjon med pasienten er gjennomført og at pasienten ikke ønsket at epikrise skulle sendes. Du må skrive inn i journal hva som skjedde ved tilbakemeldingen til pasienten. Noter at pasienten motsatte seg at epikrise/vurdering skulle sendes. Det er viktig i slike situasjoner at du nøye dokumenterer (skriver i journal) hvilken informasjon pasienten har fått. Det må fremkomme at pasienten har fått nok informasjon til å forstå alvoret i situasjonen og alvoret i den eventuelle fare pasienten dermed utsetter seg selv for.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.