Lønn før autorisasjon

Kan jeg søke om autorisasjon med karakterutskrift, som et unntakstilfelle?

Spørsmål

Jeg er nylig ferdigutdannet psykolog, men mottar vitnemålet mitt først om noen uker. Jeg har allerede tiltrådt i psykologstilling. Problemet er at arbeidsgiveren min ikke vil gi meg tilsvarende lønnsnivå før jeg har mottatt autorisasjonen.

Hva gjør jeg? Jeg antar at flere ferdigutdannede som tiltrer direkte i jobb, har det samme problemet. Finnes det en form for midlertidig autorisasjon? Kan jeg søke om autorisasjon med karakterutskrift, som et unntakstilfelle?

Svar

Psykolog er en beskyttet tittel. Det er en svært viktig forutsetning for psykologers anseelse, rettigheter og lønnsnivå. Autorisasjonen gir arbeidsgivere og pasienter dokumentasjon på at vedkommende faktisk er psykolog og psykologer rett til å kalle seg psykolog.

 Dette får noen konsekvenser:

  • Før man har fått autorisasjonen, har man ikke selvstendig behandlingsansvar. Du må derfor være nøye med at en person med selvstendig behandlingsansvar påtar seg det formelle ansvaret for pasientene dine frem til du har fått autorisasjonen.
  • Uten autorisasjon kan man ikke kalle seg psykolog og omfattes derfor heller ikke av tariffavtalenes minstelønnsbestemmelser for psykologer. Med en gang autorisasjonen foreligger, vil man umiddelbart kunne kreve minstelønn.

Så lenge du ikke har autorisasjon, regnes du som psykologistudent.

Det er likevel ikke noe i veien for at psykologstudenter som kun mangler autorisasjon, kan få full lønn som psykolog. Men det er ikke helt vanlig, fordi arbeidsgiveren dermed må bruke ressurser på at andre kvalitetssikrer og tar ansvaret for behandlingen som ytes. I en behandlerstilling vil man likevel benytte sin kompetanse og bør få uttelling for dette. Mange arbeidsgivere etterbetaler lønn når de får autorisasjonspapirene, selv om de ikke er pliktige til det.

Jeg forstår frustrasjonen din siden det bare er snakk om et papir fra eller til, og at dette tar noe tid. I dette tilfellet er likevel papiret (autorisasjonen eller lisensen) helt vesentlig.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.