Krav på å få overføre feriedager

Har jeg krav på å få overføre feriedager til neste år? 

Svar

Etter ferieloven kan arbeidsgiver og arbeidstaker avtale overføring av ferie fra ett år til et annet. Avtalen om overføring av ferie må være skriftlig og forutsetter at arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om overføringen.

Lovfestet ferie etter ferieloven er fire uker og én dag. De fleste psykologer er omfattet av tariffavtale eller individuell avtale som gir rett til 5 ukers ferie totalt. For de som bare har fire ukers ferie, er det i henhold til ferieloven bare adgang til å overføre to ukers ferie til neste år. De som har fem ukers ferie kan etter avtale med arbeidsgiver også overføre de ekstra avtalefestede feriedagene i tillegg til to uker av den lovbestemte ferien.  

Arbeidsgiver er ansvarlig for at de ansatte får avviklet ferien i løpet av ferieåret. Arbeidstaker har også selv et ansvar for å avvikle sin ferie. All ferie som ikke er avviklet innen utløpet av året, skal overføres til neste år. Arbeidsgiver kan imidlertid pålegge deg som arbeidstaker å ta ut ferie. Dersom du ikke har hatt mulighet til å ta ut ferie, for eksempel på grunn av sykdom eller foreldrepermisjon, kan du kreve å få ta ut uavviklet ferie neste år. Dette gjelder selv om du ikke har søkt om overføring av feriedagene. Vær oppmerksom på at ferie må tas ut i fritid og at det ikke er mulig å få økonomisk kompensasjon for uavviklet ferie. 

Dersom en arbeidsgiver ikke har lagt til rette for ferieavvikling, kan dette danne grunnlag for erstatningsansvar overfor arbeidstaker. Arbeidsgiver vil derfor ofte pålegge ferieavvikling innen utgangen av ferieåret, mens arbeidstaker kanskje heller ønsker å ta ut avspasering fremfor ferie.

Retten til avspasering vil i stor grad avhenge av hva som er avtalt i den enkelte virksomhet, men uttak av fleksitid må vanligvis også avtales med leder. Dersom en arbeidstaker setter seg opp på avspasering på slutten av året og arbeidsgiver ser at vedkommende ikke kan avvikle all ferien (eller overføre denne), kan arbeidsgiver i stedet pålegge arbeidstaker å ta ut ferie. Dette for å unngå automatisk overføring og brudd på arbeidsgivers plikter etter ferieloven.

Dersom arbeidstaker må avvikle ferie i stedet for opptjent fleksitid, kan dette løses ved at plusstiden kompenseres med lønn. I motsetning til feriedager etter ferieloven, kan avspaseringsdager avtales utbetalt. Dersom det ikke er mulig eller ønskelig å kompensere arbeidstaker for plusstimer, bør arbeidsgiver og arbeidstaker legge en konkret plan for hvordan opparbeidet fleksitid skal tas ut.

Les også

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.