Har jeg rett til velferdspermisjon ved oppstart i barnehage og skole?

På min arbeidsplass gis det ikke lenger fri med lønn for tilvenning i barnehage eller skolestart. Har vi ikke krav på det?

Svar

Arbeidsmiljøloven inneholder ikke bestemmelser som gir arbeidstakere rett til fri i forbindelse med barns første skoledag eller tilvenning til barnehage. Om du har krav på fri med lønn for tilvenning i barnehage og skole, vil derfor avhenge av hvor du jobber og hvilken hovedtariffavtale og interne retningslinjer du er omfattet av. Ansatte i stat og kommune hadde tidligere spesifiserte bestemmelser om rett til korte velferdspermisjoner i hovedtariffavtalene. Her inngikk også rett til lønnet fri fra arbeidet ved oppstart i barnehage og skole. 

Etter endringer i hovedtariffavtalene for en del år tilbake, er det nå den enkelte virksomhet eller den enkelte kommune som utformer og håndhever regelverket for å innvilge korte velferdspermisjoner etter hovedtariffavtalen. I Hovedtariffavtalen i KS-området er det skrevet om velferdspermisjoner i § 14.1 annet ledd «Når viktige velferdsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. kalenderår. Det kan avtales fleksibelt uttak av permisjonsdagene.» Tilsvarende bestemmelse finnes også i hovedtariffavtalen for staten.

Hovedtariffavtalene sier altså heller ikke lenger konkret at det skal gis velferdspermisjon ved oppstart i hhv skole eller barnehage. Det er likevel slik at man i mange virksomheter har videreført de tidligere bestemmelsene i sentrale avtaler. Lokale retningslinjer gir oftest fortsatt arbeidstakere rett til én dag fri med lønn ved barnets første skoledag, og opp til tre dager fri med lønn ved tilvenning til barnehage.  

Virksomheten kan utarbeide retningslinjer for velferdspermisjon så lenge retningslinjene er i tråd med hovedtariffavtalen i dette området. Arbeidsmiljøloven § 8-1 pålegger imidlertid arbeidsgiver å informere om og drøfte med tillitsvalgte «spørsmål av betydning for arbeidstakernes arbeidsforhold». Det fremgår nærmere av arbeidsmiljøloven § 8-2 første ledd hva dette omfatter, men en betydelig endring av retningslinjene for velferdspermisjoner vil normalt kunne omfattes av drøftingsplikten.  

Vårt råd er derfor at du snakker med tillitsvalgt på din arbeidsplass. Sammen med andre tillitsvalgte kan han/hun rette en henvendelse til arbeidsgiver og be om drøftinger rundt retningslinjene for velferdspermisjon. Retningslinjene for velferdspermisjon må ses samlet. Dersom arbeidsgiver innskrenker retten til velferdspermisjon på flere områder, slik at det i realiteten blir svært vanskelig å få tatt ut slik permisjon, vil dette ikke være i tråd med intensjonen eller bestemmelsene i de ulike hovedtariffavtalene.

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.