Foreldrepenger når vikariatet utløper

Har det betydning for beregningen av foreldrepengene at vikariatet mitt utløper mens jeg er i permisjon?

Spørsmål
Jeg er gravid og har fått et tilbud om vikariat som utløper mens jeg er i foreldrepermisjon. Vil det at vikariatet utløper mens jeg er i permisjon, ha innvirkning på hvor mye jeg får utbetalt under permisjonen?

Svar
De av våre medlemmer som jobber i henholdsvis helseforetak, kommuner, stat eller Virkebedrifter, har gjennom våre tariffavtaler rett til full lønn under foreldrepermisjon. Med dette menes at den ansatte får lønn som om man hadde vært på jobb mens arbeidsgiveren kun får refundert opp til 6 ganger G (grunnbeløpet i folketrygden) fra NAV. 6G utgjør per 18. februar 2020 kr 599 148. Grunnbeløpet justeres hvert år fra 1. mai. Tjener psykologen mer enn 6G, dekker altså arbeidsgiveren denne kostnaden. Tjener man derimot mindre enn 6G, vil ikke arbeidsgiveren måtte dekke noe mellomlegg mellom lønnen arbeidstakeren får under foreldrepermisjonen, og det arbeidsgiveren får refundert fra NAV.

Hvis vikariatet du går i, utløper mens du er i foreldrepermisjon, vil du fra utløpsdato kun få foreldrepenger fra NAV oppad begrenset til 6G. Tjener du i dag mer enn 6G, vil du da få mindre utbetalt enn hvis du hadde hatt et bestående arbeidsforhold under hele foreldrepermisjonen.

Emneord: permisjon

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.