Endring av lønn og arbeidsavtale

Jeg har et vedlegg til min arbeidsavtale som sier at jeg skal ha et tillegg utover grunnlønn. Arbeidsgiver vil nå si opp denne delen av avtalen. Kan de det?

Spørsmål
Jeg har i en årrekke arbeidet i 100 % stilling ved et helseforetak. For noen år siden hadde jeg et års permisjon for å arbeide i en stilling utenfor helseforetaket. Årslønnen i denne stillingen lå mer enn 100 000 kr over min lønn i foretaket. Etter permisjonens utløp og etter å ha forhandlet lønn, sa jeg opp denne stillingen og gikk tilbake til min stilling i helseforetaket. Jeg fikk et vedlegg til min tidligere arbeidsavtale som innebar at jeg fikk et tillegg på kr 100 000 utover grunnlønn.  Dette har vært uproblematisk til nå, og avtalen ble bekreftet på nytt for et par år siden da sykehuset omorganiserte. Min sjef har diskutert saken med ledelsen og de har bestemt seg for at de vil si opp avtalen. Kan de bare bestemme dette?

Svar
Jeg har sett på avtalen som du sendte oss. Vedlegget som sier at du skal ha kr 100 000 som et personlig tillegg er en integrert del av din arbeidsavtale med helseforetaket. Avtalen kan derfor ikke uten videre endres ensidig av din arbeidsgiver. Utgangspunktet er at arbeidsavtaler ikke kan endres uten at det er enighet mellom partene om dette. I kraft av styringsretten har arbeidsgivere imidlertid anledning til å foreta mindre endringer i arbeidsavtaler uten slik enighet. Forutsetningen er at arbeidsgiveren har en saklig grunn for endringene, og at det dreier seg om mindre endringer som f eks dato for lønnsutbetaling eller mindre endringer i arbeidstid osv.

Det er ikke anledning for arbeidsgivere til å foreta vesentlige endringer i arbeidsavtalen. Om endringene kan betraktes vesentlige, må vurderes konkret i hver enkelt sak. En nedgang i lønn vil imidlertid ofte være å anse som en vesentlig endring av avtalen. Nedgangen i lønn er i ditt tilfelle også av en slik størrelsesorden at det ikke kan sies å utgjøre en mindre endring i arbeidsavtalen. Det er derfor gode grunner til å hevde at endringene i ditt tilfelle er vesentlige, og at arbeidsgiver derfor ikke ensidig kan endre din arbeidsavtale. Dersom din arbeidsgiver ønsker å si opp avtalen om lønnstillegg må dette i så fall gjøres gjennom en endringsoppsigelse av arbeidsavtalen. Da gjelder de samme vilkår som for vanlig oppsigelse. Det er ikke noe som tyder på at din arbeidsgiver har grunnlag for en slik endringsoppsigelse.

Emneord: arbeidsrett

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.